پرهام زاهدی نژاد
  • پرهام زاهدی نژاد 

  • | گروه مهندسی مکانیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

1
باسمه تعالی
رزومه آموزشی
نام: پرهام
نام خانوادگی: زاهدی نژاد
پست الکترونیکی: p_zahedinejad@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی:
مکانیک محاسباتی، سازه های کامپوزیتی و FGM ، ارتعاشات و شکست و خستگی و مواد هوشمند.
تحصیلات دانشگاهی:
 دکتری مکانیک-طراحی کاربردی- دانشگاه شیراز ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸ :
عنوان رساله دکتری:
بررسی ارتعاشات پانلهای ساخته شده از مواد با خواص تابعی و کامپوزیتی بر اساس تئوری سه بعدی الاستیسیته با استفاده از روشهای دیفرانسیل کوادراچر
و اجزای محدود و روش تحلیلی.
 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۲ - ۱۳۸۰ :
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
تخمین عمر میل لنگ با استفاده از روش پیشروی مجازی ترک
کارشناسی مهندسی مکانیک – جامدات-دانشگاه شیراز ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰ :
عنوان پایان نامه کارشناسی:
طراحی سیستم باز و بسته کردن رولهای پارچه در دستگاه رنگرزی با کنترلر.
مهارتهای آموزشی:
موسسه دیباگران تهران ) شعبه شیراز( ۱۳۸۲ - ۱۳۹۵ :
دروس تدریس شده:
نرم افزار CATIA )بیش از ۱۵۰۰ ساعت(، نرم افزار ANSYS ) بیش از ۷۰۰ ساعت(، نرم افزار MATAB ) بیش از ۳۰۰ ساعت(
و اصول طراحی لوله کشی ) ۵۰ ساعت( و نرم افزار Carrier ( ۲۰۰ ساعت(.
دانشگاه علمی کاربردی واحد خانه کارگر شیراز ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲:
دروس تدریس شده:
دروس ریاضیات ) I و II (، آمار و احتمالات، برنامه نویسی کامپیوتر و برنامه نویسی سیستمهای تجاری
دانشگاه پیام نور واحد شیراز بخش فیزیک ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳:
دروس تدریس شده:
مکانیک سیالات
2
موسسه خوارزمی دانشگاه شیراز ۱۳۸۱ - ۱۳۸۳:
دروس تدریس شده:
نرم افزار ANSYS ) بیش از ۲۰۰ ساعت(، نرم افزار MATAB ) بیش از ۱۵۰ ساعت(
دانشگاه پیام نور واحد شیراز بخش فیزیک ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳:
دروس تدریس شده:
مکانیک سیالات
۱۳۸۳ - ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
دروس تدیس شده:
- کارشناسی:
دینامیک، ریاضیات مهندسی، دینامیک ماشین، برنامه نویسی کامپیوتر، ارتعاشات، مقاومت مصالح، استاتیک، نقشه کشی صنعتی .
- کارشناسی ارشد
ریاضیات مهندسی پیشرفته، روشهای اجزای محدود.
- دکتری
ریاضیات مهندسی پیشرفته ۲، روشهای اجزای محدود، مکانیک مواد مرکب، خزش خستگی و شکست، ترمو الاستیسیته .
مهارتهای آموزشی در نرم افزارها:
Catia, Ansys, Visual Nastran, Mold flow, Matlab, Maple, Epanet, Auto Cad, Carrier, SolidWorks.
پروژه های صنعتی :
شرکت صنایع الکترونیک شیراز ۱۳۸۰ - ۱۳۸۲ :
طراحی و ساخت مجموعه Check strap جهت درب خودروهای پژو 405 و سمند
شرکت صنایع الکترونیک شیراز و ایران خودرو ۱۳۸۰ - ۱۳۸۲ :
طراحی و ساخت دستگاه تستر مجموعه Check strap جهت درب خودروهای پژو 405 و سمند.
شرکت صنایع الکترونیک شیراز ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ :
طراحی و ساخت شاسی حمل هوا ساز جهت هلکوپتر
شرکت ایران خودرو و اخشان ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ :
طراحی سبد حساسیت مربوط به کمر بند ایمنی خودرو پژو ۴۰۵ و سمند
3
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی
[1] M. Farid, P. Zahedinejad, P. Malekzadeh, Three dimensional temperature dependent free vibration analysis of functionally graded material curved panels resting on two-parameter elastic foundation using a hybrid semi-analytic, differential quadrature method, Material and Design, In Press, Accepted Manuscript, 2009.
[2] P. Malkzade, A. Afsari, P. Zahedinejad, R. Bahadory, Three-dimensional layerwise-finite element free vibration analysis of thick laminated annular plates on elastic foundation, Applied Mathematical Modeling, Articale in Press Corrected Proof, 2009.
[3] P. Malekzadeh, M. Farid, P. Zahedinejad. A three-dimensional layerwise-differential quadrature free vibration analysis of laminated cylindrical shells. International Journal of Pressure vessels and piping 85 (2008) 450-458.
[4] P. Malekzadeh, M. Farid, P. Zahedinejadc, G. Karami. Three-dimensional free vibration analysis of thick cylindrical shells resting on two-parameter elastic supports. Journal of Sound and Vibration 313 (2008) 655-675.
[5] S.A. Fazelzadeha, P. Malekzadehb, P. Zahedinejada, M. Hosseini. Vibration analysis of functionally graded thin-walled rotating blades under high temperature supersonic flow using the differential quadrature method. Journal of Sound and Vibration 306 (2007) 333-348.
[6] P. Zahedinejad, P. Malekzadeh, M. Farid, G. Karami, A semi-analytical three-dimensional free vibration analysis of functionally graded curved panels, Journal of Pressure Vessels and Piping, 87 (2010) 470-480.
[7] P. Zahedinejad, Free vibration analysis of functionally graded beams resting on elastic foundation in thermal environment, International Journal of Structural Stability and Dynamic 16 (7) (2016) DOI: 10.1142/S0219455415500297.
[8] S. Karimi, P. Zahedinejad, M. G. Kakroudi, Homogenous mixture and associated evaluation methods in powder metallurgy, International Journal of Current Life and Science, 4 (2014) 8093-8098.
[9] I. Zarei, S. Khajehpour, P. Zahedinejad, The effect of thread design on stress and strain distribution around dental implant, using three-dimensional finite element analysis, Gazi University Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 4 (2015) ISSN: 1300-1876.
[10] P. Zahedinejad, M. Mohammadi, K. Foroutan, Thermal post-buckling analysis of eccentrically stiffened FG cylindrical shells surrounded by elastic foundation and subjected to thermal radial loading, Modares Mechanical Engineering, 17 (2017) 397-404.
مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر بین المللی
[1] [1] Gohari anaraki, P. Zahedinejad, "Crack propagation analysis in crank", Proc. of Eighth International & The Twelfth National Conference of Mechanical Engineering, May 2004, Tehran, Iran.
[2] P. Zahedinejad, H. Hassani, M. Mohebbi, Free and force vibration analysis of bus chassis (Model LCK6120G), 2nd IAUMech national Conference on Mechanical Engineering, February 2012, Shiraz, Iran.
4
[3] P. Malekzadeh, P. Zahedinejad, M. Janghorban, Static Analysis of functionally graded plates in thermal environment using HDQ-DQ method, IAUMech national conference on new technology in mechanical engineering, Feb. 2011, Shiraz, Iran.
[4] P. Zahedinejad, Three dimensional static analysis of functionally graded curved panel resting on two-parameter elastic foundation, using a hybrid semi-analytic, differential quadrature method, IAUMech national conference on new technology in mechanical engineering, Feb. 2011, Shiraz, Iran.
[5] P. Zahedinejad, A. Zahedinejad, Mathematical modeling of dynamic behavior of a piston during expansion stroke for an internal combustion engine using boundary value method, 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME,16-18 May 2012, School of Mechanical Eng., Shiraz University, Shiraz, Iran.
[6] P. Malekzadeh, M. Ghaedsharf, P. Zahedinejad, Three dimensional static analysis of sandwich FGM panels with isotropic core under various boundary conditions using a semi-analytic method, International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, Dec. 2013, Tabriz, Iran.
[7] I. Zarei, S. Khajehpour, P. Zahedinejad, The effect of thread design on stress and strain distribution around dental implant, using three-dimensional finite element analysis, 2nd International Congress of Dental Implants, October 2014, Isfahan, Iran.
چاپ کتاب
۱ - برنامه نویسی به زبان Matlab . شیراز ۱۳۸۹ انتشارات آوند اندیشه.
۲ - فلوئنت و گمبیت )تحلیل دینامیک سیالات( ۱۳۹۱ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

دروس ارائه شده

نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه