امیرحسین یقطین
  • امیرحسین یقطین 

  • | گروه مهندسی مواد |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 574 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 104859 0 چهار شنبه19:30 16:30شماره کلاس220عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه