محمدصادق توللی
 • محمدصادق توللی 

 • | گروه مهندسی شیمی |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

توضیحات استاد

علم سنجی

بیوگرافی

Curriculum Vitae

General information:

Mohammad SadeghTAVALLALI

* Head of Research Center

Petroleum, Gas & Polymer Studies, Shiraz Branch,

Islamic Azad University (Since 2019)

* Assistant Professor

Department of Chemical Engineering

* Member of Young Researchers and Elite Club

Shiraz Branch,Islamic Azad University(Since Dec. 2014)

* Founder and CEO of Narges Fanavaran Fars Start-up Corporation

Incubators Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University (Since 2018)

 

E-mail:tavallali@iaushiraz.ac.ir;tavallali.ac@gmail.comTelephone: +98-917-910-3383

Webpages:www.tavallali-msadegh.ir ;   http://teacher.iaushiraz.ac.ir/fa/tavallali/    

Education:

2009-2014: National University of Singapore (NUS)

Department of Chemical and Biomolecular Engineering, - PhD

2004-2008:Shiraz University

            School of Engineering, Dept. of Chemicaland Petroleum Engineering, Bachelors Degree

Research Interests:   

 • Nondestructive Testing of Electrofusion Polyethylene Joints in gas industry
 • Gas meters
 • Food Industry
 • Process System Engineering (PSE), Operation Research (OR), and optimization algorithm design, large scale optimization
 • Applications of optimization techniques in dynamic and discrete systems. Applied optimization studies in different fields, specially: integrated production from oil/gas fields, and gas transmission systems
 • Integrated production management
 • Industrial De-bottle necking

Start-up Corporation:

Founder of Narges Fanavaran Fars Group (2018)

 • Chemical Engineering Trouble Shooting
 • Thermal nondestructive testing (NDT)

 

Patents:

Tavallali, M Sadegh, Maryam Javadi Azad, M Mehdi Rasti, Marjan Doaei, and Sima Mansouri, Non-Destructive Fault Diagnosis of Electrofusion-Welded Polyethylene Joint via Electrical Pulse Induction and Thermography. 2018: Patent No. 95736 in Iran, in Persian Language.

http://ip.ssaa.ir/Patent/SearchResult.aspx?DecNo=139650140003004833&RN=95736

 

Research Projects and Industrial Contracts:

 1. Tavallali et al. (Since May 2018). A Novel Non-Distructive Testing Approach For Electrofusion-PE Welded-Joints, Fars Province Gas Company
 2. Talebzadeh, Tavallali, and Aghili (2018), Modification of Mechanical Properties of Polyoxymethylene Polymer by NanocompositeSynthesis for Application in Gears of Residential Diaphragm Gas Meters, Research contract with Fars Province Gas Company for master thesis.
 3. Khoshkar, Tavallali, and Jahedi (2018), Laboratorial and Semi-Operational Investigation of Nano-Particle Addition Effect to POM on Tribiological Properties of Gears in Diaphragm Gas Meters, Research contract with Fars Province Gas Company for master thesis.
 4. Tavallali, Dastbelaraki, Eghbalpour and Moussavi (2016). Feasibility and Preliminary Laboratory Studies on Lithium Bromide Synthesis, Shiraz Branch, Isalmic Azad University

Journal Publications:

 1. Talebzadeh, Tavallali, Aghili and Heidari, Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Polyoxymethylen (POM) Nanocomposite for Application in Gears of Diaphragm Gas Meters, Composite Part B: Engineering, Under review
 2. Tavallali, M.S.; Bakhtazma, F; Meymandpour, A; Karimi, I.A.,Optimal Drilling Planning by Considering the Subsurface Dynamics – Combing the Flexibilities of Modeling and a Reservoir Simulator,Industrial & Engineering Chemistry Research, 2018
 3. M Doaei, MS Tavallali, H Nejati, Fault classification in electrofusion polyethylene joints by combined machine learning, thermal pulsing and IR thermography methods–A comparative study, Infrared Physics & Technology, 2019, 96, 262-266
 4. M. Javadi Azad, M.S. Tavallali, A Novel Computational Supplement to an IR-Thermography Based Non-Destructive Test of Electrofusion Polyethylene Joints, Infrared Physics & Technology, 2018, ISSN 1350-4495, https://doi.org/10.1016/j.infrared.2018.10.031.
 5. M. Doaei, M.S. Tavallali, Intelligent screening of electrofusion-polyethylene joints based on a thermal NDT method, Infrared Physics & Technology, Volume 90, May 2018, Pages 1-7, ISSN 1350-4495, https://doi.org/10.1016/j.infrared.2018.01.030
 6. Tavallali, Karimi IA, and Baxendale (2016). Process Systems Engineering Perspective on the Planning and Development of Oil Fields. AICHE Journal, Volume 62, Issue 8, pp 2586–2604
 7. Tavallali and Karimi IA (2016) Integrated Oil-Field Management: From Well Placement and Planning to Production Scheduling. Industrial & Engineering Chemistry Research, 55 (4), pp 978–994
 8. Etemadnia, Goetz, Canning, and Tavallali (2015) Optimal Wholesale Facilities Location within the Fruit and Vegetables Supply Chain With Bimodal Transportation Options: An LP-MIP Heuristic Approach, European Journal of Operational Research, Volume 244, Issue 2, , pp 648–661
 9. Tavallali, Karimi IA, Baxendale, Halim and Teo (2014). Well Placement, Infrastructure Design, Facility Allocation, and Production Planning in Multireservoir Oil Fields with Surface Facility Networks. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53 (27), pp 11033–11049
 10. Tavallali, Karimi IA, Teo, Baxendale and Ayatollahi (2013). Optimal Producer Well Placement and Production Planning in an Oil Reservoir. Computers & Chemical Engineering 55: 109-125.

Some of the Conferences and proceedings:

 1. Doaei, Tavallali, and Rasti (2017), Prediction of Faulty Residential Gas Meters Using an Artificial Intelligence Method, The 6th International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation, Tehran, Iran 25-26 January , 2017
 2. Bordbar, Rastgoo, Askarzadeh, and Tavallali (2015), Prediction of Residential Natural Gas Consumption Using Artificial Neural Network, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015). Shiraz, Iran, 26-28 December, 2015
 3. Tavallali, Bakhtazma, Meymandpour, Sadeghi, Hamed, and Karimi IA (2015), A Drilling Scheduling Toolbox for Oil and Gas Reservoirs, 12th PSE/ 25th ESCAPE, Copenhagen, Denmark,Computer Aided Chemical Engineering, Volume 37, Pages 2453-2458,
 4. Afshang, Tavallali, Shwe, and Chong (2014), Effect of time frame duration and collision on the performance of OFDMA-based cognitive radio network, IEEE/CIC International Conference on Communication in China, October  2014, China
 5. Tavallali, and Karimi IA (2014). Integrated Oil Field Management through Optimal Placement and Scheduling of Drilling and Infrastructural Installations and Activities. 2014 AICHE Annual Meeting, Atlanta, GA – USA
 6. Tavallali, and Karimi IA (2014), Perspectives on the Design and Planning of Oil Field Infrastructure,Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2014, Volume 34, Pages 163-172,  Proceedings of 8th International Conference on Foundations of  Computer-Aided Process Design – FOCAPD 2014, Washington, USA
 7. Etemadnia, Goetz, Canning, and Tavallali (2014) Optimal Wholesale Facilities Location within the Fruit and Vegetables Supply Chain With Bimodal Transportation Options: An LP-MIP Heuristic Approach, 93rd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, USA
 8. Tavallali, Halim, Karimi IA and Teo (2013). Producer Well Placement for Integrated Multi-Reservoir Oil Fields. 2013 AICHE Annual Meeting. San Francisco, CA - USA.
 9. Tavallali, Karimi IA and Teo (2012). Optimal Planning of Drilling and Production in Oil Reservoirs. 2012 AICHE Annual Meeting. Pittsburgh - USA.
 10. Leow, Tavallali, Karimi IA, and Teo (2012), Simultaneous Optimal Placement of Injector and Producer Wells Using Mathematical Programming, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier. p. 1482-1486. Proceedings of 11th International Symposium on Process Systems Engineering, 15-19 July 2012, Singapore.
 11. Toh, Tavallali, Leow, and Karimi IA (2012),A Comparison Study of Adjoint-Based Gradient Search Technique and Mathematical Programming for Optimal Well-Placement,Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier. p. 665-669. Proceedings of 11th International Symposium on Process Systems Engineering, 15-19 July 2012, Singapore.
 12. Tavallali, Ee, Birgersson, and Karimi IA (2012) Optimization of a Direct Methanol Fuel Cell with 2D Approximate Analytical Solutions and Pattern Search Algorithm, 14th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress (APCChE)– Feb 2012 Singapore
 13. Tavallali, Karimi IA and Teo (2011). Dynamic Optimal Well Placement in Oil Reservoirs. 2011 AICHE Annual Meeting. Minneapolis, USA.
 14. Tavallali, and Karimi IA (2011). Optimal well placement using dynamic mathematical programming. 73rd European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2011 - Incorporating SPE EUROPEC 2011, Austria - Vienna.
 15. Miao, Tavallali, and Karimi IA (2011), Kriging Shortcut Model – A Tool for Faster Decisions by Subsurface Engineers, International Maritime-Port Technology and Development Conference 2011 – Singapore
 16. Tavallali, Allahrabbi, Ranjbar Sahraei, Zare’ Derisi, Zargarzadeh, Sarafzadeh, Karimi IA Estahabanati, Akhond, and Karimi Gh (2008), Performance Analysis of an Aluminum-Cupper Battery for Low Power Applications –An Experimental Study-, 5th International Chemical Engineering Congress –ICHEC 2008- Kish Island Jan. 2008
 17. Ranjbaran, Tavallali, Karimi Gh and Ayatollahi (2007), Numerical Simulation of Heat Transfer In Porous Media, 7NCCES– Shiraz October 2007
 18. Ghasemi, Tavallali, and Ayatollahi (2006), Pressure Optimization in Set of Separators to Increase the Oil Production,  5th National Student Conference of Oil Engineering Students- Isfahan 2006
 19. ساختدستگاهیبرایتشخیصغلظتمواد (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386)نرجسالهربی،محمد صادق تولّلی،بیژنرنجبرصحرائی،الناززارعدریسی،لیلازرگرزاده،پگاهصرافزاده،محمودرضاکریمیاصطهباناتی،مرتضیآخوند،غلامرضاکریمی
 20. بررسیتأثیردمابرعملکردالکتروشیمیاییباتریآلومینیوم- مسمورداستفادهدرکاربردهایکمتوان - بررسیآزمایشگاهی- (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) نرجسالهربی،محمد صادق تولّلی،بیژنرنجبرصحرائی،الناززارعدریسی،لیلازرگرزاده،پگاهصرافزاده،محمود رضاکریمیاصطهباناتی،مرتضیآخوند،غلامرضاکریمی
 21. طراحیوساختیکماشینآزمایشگاهیوبررسیاثروزنبرعملکردآن - بررسیآزمایشگاهی -(هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) نرجسالهربی،محمد صادق تولّلی،بیژنرنجبرصحرائی،الناززارعدریسی،لیلازرگرزاده،پگاهصرافزاده،محمود رضاکریمیاصطهباناتی،مرتضیآخوند،غلامرضاکریمی
 22. شبیه سازی تخلخل در محیط های متخلخل در یک مکعب پر شونده بااستوانه و کره (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) مرضیه السادات شکراللهی، لیلا زرگرزاده، مهسا خیراللهی وش، محمد صادق تولّلی، سید شهاب الدین آیتاللهی

 

Awards , Research Grants and Achievments:

 1. The Outstanding Invention,  7th Festival of Inventors, Innitiators and Innovators, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Iran (2019)
 2. The Outstanding Researcher Award in Engineering College (3rd Rank) Shiraz Branch, Islamic Azad University, Iran (2017)
 3. The runner-up poster award at the “11th International Symposium on Process Systems Engineering (PSE-2012)” in Singapore 15-19 July 2012.
 4. Travel grant from EAGE, for participating in 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 in Vienna, Austria 22-26 May 2011
 5. Two research grants of Maritime Industry Attachment Program for supervising the final year projects of undergraduate students at ChBE- NUS: Semester 1 of 2010-2011 and semester 1 of 2011-2012
 6. The best tutor amongst the postgraduate students (ChBE – NUS): Semester 1 of 2009-2010 and semester 1 of 2011-2012
 7. Singapore International Graduate Award - SINGA (January 2009)
 8. Shiraz University Outstanding Student (January 2008)
 9. Two selected papers in 7NCCES conference in the field of Experimental Setups and Transport Phenomena  (October 2007 – Shiraz - Iran)
 10. One of the ten elected “Outstanding Teachers” based on students’ survey at Navid English Institute, (2014, Shiraz, Iran)

 

Industrial Relations:

 1. Head of University-Industry Relations Office - Islamic Azad University of Shiraz, (2015-2016)
 2. Temporary visitor to Technical Inspection section of National Iranian Gas Company of Fars province (Summer 2015)
 3. Facilitator of OCEAN contest –design of plug-in for PETREL software package- (organized by Schlumberger company) in National University of Singapore– August 2013
 4. Negotiation with Schlumberger Company for academic license donation of ECLIPSE and PETREL software packages. (May 2009- June 2010) – The agreement was signed in June 2010, and Schlumberger donated the licenses with a commercial value of roughly USD 1.1 million to NUS. It is now renewed three times.
 5. Organizing Industrial talks with Mr. Baxendale (senior petroleum engineer advisor) from RPS Energy Limited Ltd for two seminars at Department of Chemical & Biomolecular Engineering NUS – Oct. and Nov. 2009

Delegations:

 1. Interviewing Pannel for Assessing the New Chemical Engineering PhD-Candidates for IAU , (IAU-Southern Tehran Branch, Summer 2016) (IAU- Shiraz Brach, Summer 2018)
 2. Representative of IAU-Shiraz in Petroleum Consortium of IAU and National Iranian Oil Company (2015)
 3. Representative of Department of Chemical and Biomolecular Engineering (NUS) for Chemical Daily Symposium (young scientists meeting of Singapore and Japan) – October 2011 - Singapore
 4. SINGA Awardees representative of the Faculty of Engineering (NUS) at “SINGA Welcome Reception 2011”- Aug 2011 – Singapore
 5. Representative of Chemical Engineering Department of Shiraz University at ‘University Open Day’ exhibition (Aug. 2005 and Aug. 2006)

Membership:

 1. Member of Young Researchers and Elite Club (Since 2016)
 2. American Institute of Chemical Engineering - AIChE (2012)
 3. Society of Petroleum Engineering member (2006-2013)
 4. Graduate Student Association of Chemical and Biomolecular Engineering Department (NUS- Singapore –2009-2010)
 5. Student Scientific Association of Chemical Engineering Department- Shiraz University (2004-2008)

 

Teaching Experience

Islamic Azad University, Shiraz Branch(Since Fall 2013)

 • Undergradute Courses:Fluid Mecanics, Material and Energy Balance, Gas Processing, Chemical Engineering Software Hands-on Workshop (Hysys), Mass Transfer, Kinetic and Reactor Design                         
 • Gradute Courses:Process Optimization, Transport Phenomena, Advanced Fluid Mechanics,Advanced Mass Transfer, Advanced Heat Transfer, Advanced Engineering Mathematics, Technical and Academic English

National University of Singapore (As Teacher Assistant, 2009-2012): Process Design and Safety (HYSYS section)

Shiraz University(Teacher Assistant, 2006-2007)

Navid English Institute (2004-2008, and2013-2015)

Workshops Conducted:

 1. “Gas Refining”, 5th Refinery of South Pars Gas Company, Assaluyeh – Iran , March6th -8th 2017
 2. “Compressors”, 5thRefinery of South Pars Gas Company, Assaluyeh – Iran , July 10th -13th 2016
 3. “Introduction to GAMS software package, A hands-on Workshop”, an online workshop, National University of Singapore, October and September 2014
 4. “Introduction to ENDNOTE package”, Shiraz University(Spring 2014), and Islamic Azad University of Shiraz (Fall 2014)

Workshops Attendance:

 1. SPE Training Course “Enhanced Oil Recovery Methods – A Life Line for an Old and “Tired” Reservoir?” – December 2012 – Kuala Lampur – Malaysia
 2. COMSOL Hands on training – Biopolis – Singapore,  March 2010
 3. “Scaling Analysis in Modeling Transport and Reaction Processes” - Lecturer: Professor William B. Krantz (University of Colorado)– NUS – Singapore - February 2010
 4. ProMax software training by Bryan Research & Engineering, INC – Singapore –(3 days training ) – Singapore -  Oct 2009
 5. Risk Assessment Application Training – NUS – 07 April 2009
 6. Post Graduate Safety Induction Training – NUS –  23 Feb 2009

Hands-on Software Packages:

GAMS (General Algebraic Modeling System), ECLIPSE 100, Hysys, Matlab (Advanced), Fortran 90, Aspen (Elementary), KAPPA (Elementary)

English Proficiency

 1. TOEFL iBT (Total Score: 109 out of 120)  (March 2008)
 2. Task Based Learning Teaching (TBLT), and Teacher Training Course (TTC) for teaching English. (Summer 2005)
 3. Senior Certificate in English  (January 2004) and Junior Certificate in English   (January 2003)

Organization of the Conferences and Events:

 1. The scientific director of “Chemical Engineering with Industrial Mind-Set” Exhibition, Shiraz Branch, IAU, 2019
 2. The scientific director of “Water Rocket Contest”, Shiraz Branch, IAU, 2017 and 2018
 3. Student Co-chair of the 11th International Symposium on Process Systems Engineering, PSE2012 – July 2012 - Singapore
 4. Post-graduate Student helper of the 5th International Symposium on Design, Operation and Control of Chemical Processes (PSE Asia 2010) – July 2010 - Singapore
 5. General Secretary of ChemBiotech’09-10, International Conference on Chemical and Biomolecular Engineering, National University of Singapore, January 2010 - Singapore
 6. Student Chair of 7th National Student Conference of Chemical Engineering Students – ( Shiraz- Iran- Oct 2007 )

Referees:

Professor Iftekhar A. KARIMI, Chemical & Biomolecular Engineering Department, National University of Singapore

Tel: (+65)-6516-6389             Fax: (+65)-9779-1936            E-mail:cheiak@nus.edu.sg

Professor Sh. AYATOLLAHI, Sharif University of Technology

E-mail:shahab@shirazu.ac.ir                     dr.ayatollahi@gmail.com

 

 

 

 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی در مهندسی شیمی 107313 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 518 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
مقدمه ای بر مهندسی شیمی 104392 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 319مهندسی شیمیعادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
مکانیک سیالات 1 103620 0 شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 318عادی/دوشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 318عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
مکانیک سیالات 2 111574 0 دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 319مهندسی شیمیعادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
بهینه سازی در مهندسی شیمی 107313 0 پنج شنبه17:00 14:00 شماره کلاس 317عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
ریاضیات پیشرفته 518 0 پنج شنبه14:00 10:30 شماره کلاس 315عادی/ 97/04/06 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 10:00 ترم دوم 1396
مقدمه ای بر مهندسی شیمی 104392 0 یکشنبه13:00 11:00 شماره کلاس 309عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 1 103620 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 317عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 317عادی/ 97/04/06 - 08:00 ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 2 111574 0 سه شنبه13:00 11:00 شماره کلاس 317عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1