صدیقه  طاهری

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ساختمان داده ها 556 0 یکشنبه12:00 10:30شماره کلاس17م1عادی/یکشنبه14:15 13:00شماره کلاس17م1عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
ساختمان داده ها 556 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه برنامه سازی متلب 100432 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
گرافیک کامپیوتری 675 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 دوشنبه10:15 07:30شماره کلاس17م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 سه شنبه16:00 13:00 شماره کلاس 15م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 15م1عادی/یکشنبه11:30 10:15 شماره کلاس 116م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 15م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارگاه کامپیوتر 89100317 0 سه شنبه18:00 16:00 شماره کلاس 17م1عادی/ 96/03/08 - 10:15 ترم دوم 1395
کارگاه کامپیوتر 89100317 0 دوشنبه12:15 10:15 شماره کلاس 17م1عادی/ 96/03/08 - 10:15 ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه