علیرضا تهور

بیوگرافی

 

نام : علیرضا

نام خانوادگی : تهوّر

تاریخ تولد : 12 / 10 / 1355

محل تولد : شیراز

 

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

آدرس پست الکترونیکی

tahavvor@hotmail.com

tahavvor@iaushiraz.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

مقطع متوسطه

محل تحصیل : دبیرستان شهید دستغیب وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (تیزهوشان)

رشته:­ ریاضی فیزیک

از سال 1368 الی 1374(از دوم راهنمایی الی چهارم دبیرستان)

 

مقطع کارشناسی

رشته­ : مهندسی مکانیک (گرایش حرارت و سیالات)

محل تحصیل : دانشگاه شیراز

سال اتمام دوره : 1379

سال آغاز دوره : 1374

عنوان پروژه­ی کارشناسی : شبیه‌سازی و کنترل راه رفتن انسان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

استاد راهنما : پروفسور محمد اقتصاد

 

مقطع کارشناسی ارشد

رشته­ : مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

محل تحصیل : دانشگاه تبریز

سال اتمام دوره : 1381

سال آغاز دوره : 1379

عنوان رساله­ : مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت با تقارن محوری با یک استوانه در راستای عمود بر محور

استاد راهنما : دکتر سید پرویز علوی تبریزی

 

مقطع دکتری

رشته­ : مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

محل تحصیل : دانشگاه شیراز

سال اتمام دوره : 1388

سال آغاز دوره : 1382

عنوان رساله­ : بررسی عددی تشکیل برفک روی استوانه افقی در جریان با جابجایی طبیعی

استاد راهنما : پروفسور محمود یعقوبی

 

 

افتخارات

فارغ التحصیل ممتاز با رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد

رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی سال 1392 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی سال 1393 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

هیات علمی برتر از نظر آموزشی در سال ۱۳۹۳

برگزیده علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با اتفاق آرای هیات ممیزه دانشگاه 1394

 

سوابق اجرایی

مدت

سمت

1394 تا اکنون

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد شیراز

سال 1391 تا 1394

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سال 1388 تا 1390

مدیر گروه کارشناسی مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)

مهر 1393 تا حال

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)

مهر 1393 تا حال

مدیر گروه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
(دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)

سال 1389 تا حال

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سال 1392 تا 1395

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خرداد ۱۳۹۴ تا حال

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سال 1390 تا 1391

عضو اصلی کمیته بهینه سازی، ارتقاء کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اسفند 1389

دبیر اولین همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه­ی مهندسی مکانیک

(دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)

اسفند 1390

دبیر اجرایی دومین همایش ملی مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)

اردیبهشت 1391

دبیر کمیته انفورماتیک و سایت بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک (دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز)

 

 

 

سوابق پژوهشی

مدت

فعالیتهای پژوهشی

سال 1380 تا 1391

همکاری با پژوهشکده هوا – دریا دانشگاه شیراز

 

طرحهای پژوهشی انجام شده

 

تاریخ اجرا

عنوان طرح

ردیف

1392

طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین با موتور پالس جت

1

1393

شبیه سازی عددی جریان آشفته و نشست ذرات گرد و غبار در مجاری تنفسی سر انسان

2

1395

شبیه سازی عددی ستون فقرات انسان و تحلیل تنشهای وارد بر آن

3

 

مقالات منتشر شده در مجلات علمی

سال انتشار

شماره

نمایه علمی

عنوان مجله

عنوان مقاله

ردیف

2008

35

ISI

International Communications in Heat and Mass Transfer

Natural cooling of horizontal cylinder using Artificial Neural Network

1

2009

32

ISI

International Journal of Refrigeration

Analysis of early-stage frost formation in natural convection over a horizontal cylinder

2

2010

33

ISI

International Journal of Refrigeration

Experimental and numerical study of frost formation by natural convection over a cold horizontal circular cylinder

3

2010

34

ISI

International Journal of Refrigeration

Prediction of frost deposition on a horizontal circular cylinder under natural convection using artificial neural networks

4

2010

3

ISC

فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات

شخیص معکوس حفره دایره ای در جسم دو بعدی با اندازه گیری های دمایی و شبکه عصبی مصنوعی

5

2012

36

ISI

Applied Mathematical Modelling

Analysis of natural convection from a column of cold horizontal cylinders using Artificial Neural Network

6

2012

19

ISI

World Applied Sciences Journal

Prediction of Cross-Section Temperature During Milling Process Using Artificial Neural Networks

7

2012

7

ISI

Trends in Applied Sciences Research

Numerical and experimental study of thrust force of valve-less pulse jet

8

2012

2

معتبر غیر ISI

Transaction on Control and Mechanical Systems

Numerical Simulation of Radiation Heat Transfer of the Human Body to Determine the Radiation Coefficient in Various Emissivity

9

2012

1

معتبر غیر ISI

Transaction on Control and Mechanical Systems

Numerical Simulation of Radiation Heat Transfer of the Human Body to Determine the Radiation Coefficient in Various Emissivity

10

2012

4

معتبر غیر ISI

Frontiers in Heat and Mass Transfer

Determination of radiation heat transfer coefficient of standing human body model by numerical approach

11

2013

14

ISC

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی

مدلسازی عددی جریان در خشک کن پاششی دوجداره نیمه صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی

12

2013

43

ISC

مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت مستطیلی با یک صفحه تخت در راستای عمود بر محور

13

2013

37

ISI

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering

Experimental and numerical study of a turbulent axisymmetric jet impinging onto a circular cylinder in offset and non-offset situation

14

2014

38

ISI

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering

Prediction of the hole temperature during the drilling process using artificial neural networks

15

2014

38

ISI

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering

Modeling of frost growth on a horizontal circular cylinder under natural convection using fractal geometry analysis

16

2014

8

ISC

International Research Journal of Applied and Basic Sciences

Feasibility Study of Biogas Production in Fars Province Ranches

17

2014

10

ISC

Journal of Agricultural Machinery Science

Optimization of energy consumption in a solar dryer by numerical modeling
of flow in the chamber with air deflectors

18

۲۰۱۴

15

ISC

ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس     

شبیه سازی عددی جریان هوای آشفته در مجاری فوقانی دستگاه تنفسی انسان

19

2014

8

معتبر غیر ISI

International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering

Numerical Investigation of the Effect of Number of Waves on Heat Transfer in a Wavy Wall Enclosure

20

2014

9

معتبر غیر ISI

International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering

Prediction of Temperature Distribution during Drilling Process Using Artificial Neural Network

21

2015

10

معتبر غیر ISI

International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering

Numerical Investigation of Natural Convection of Pine, Olive, and Orange Leaves

22

2015

5

معتبر غیر ISI

International Journal of Mechanical, Robotics and Production Engineering

Eccentricity Effect on Free Convection Fluid Flow and Heat Transfer of Annulus

23

2015

39

ISI

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering

The Effects of Humidity, Compressor Operation Time and Ambient Temperature on Frost Formation in an Industrial Fridge

24

2015

9

معتبر غیر ISI

International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering

Estimating the Flow Velocity Using Flow Generated Sound

25

2015

8

ISI

Heat and Mass Transfer

Modeling of frost crystal growth over a flat plate using artificial

neural networks and fractal geometries

26

2015

11

ISC

ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس     

شبیه سازی عددی رفتار مدل واقعگرایانه ستون فقرات انسان تحت بارهای فشاری، چرخش محوری و خمش جانبی

27

2016

6

ISC

نشریه علمی پژوهشی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

مدلسازی سامانه کنترل ارتفاع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

27

 

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای علمی بین المللی و ملی

عنوان

ردیف

Numerical Investigation of the Effect of Number of Waves on Heat Transfer
in a Wavy Wall Enclosure

XII International Conference on Computational and Experimental Mechanics,
 ICCEM 2014, Italy

1

NUMERICAL SIMULATION OF RADIATION HEAT TRANSFER OF THE HUMAN BODY FOR DETERMINING ITS RADIATION COEFFICIENT

ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE2011,Denver, Colorado, USA

2

An experimental study of frost formation on a horizontal circular cylinder in natural convection flow

20th National and 9th International ISHMT-ASME Heat and Mass Transfer Conference, Mumbai, India, 2010

3

Numerical simulation of particle trajectories and velocity in a pilot plant spray dryer with a two-fluid nozzle

17th international drying symposium, IDS 2010, Germany

4

Natural convection from a column of cooled horizontal cylinders using Artificial Neural Network (ANN)

International Conference on Thermal Engineering,)Theory and Applications(,Abu Dhabi, UAE, ICTEA 2009

5

Location and size identification of circular cavities via boundary temperature measurements using artificial neural network

19th Annual Conference on Mechanical Engineering-ISME2011, 10-12 May, 2011, The University of Birjand,  Iran

6

A numerical study of the aspiration efficiency of a thin-walled sampler
in sub-isokinetic sampling

10th Iranian Chemical Engineering Congress, ICHCE 2005

7

مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت با تقارن محوری با یک استوانه در راستای عمود بر محور

10th annual (international) mechanical engineering conference, ISME 2002

8

مطالعه عددی وتجربی برخورد یک جت متقارن محوری با یک استوانه مدور در خروج از مرکزیتهای مختلف در حالت سهبعدی

10th annual (international) mechanical engineering conference, ISME 2002

9

شبیهسازی و کنترل راه رفتن انسان با استفاده از شبکههای عصبی

اولین کنفرانس مهندسی مکاترونیک ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ICME 2003

10

3D Analysis of Side Wind Effect on Vehicles

همایش ملی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1389

11

Prediction of natural convection heat transfer and fluid flow in an annulus using artificial neural networks

همایش ملی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1389

12

مدلسازی عددی جریان هوای فشرده درنازل دو سیال خشک کن پاششی

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1389

13

شبیه سازی ضریب انتقال حرارت جابجایی در حالت همرفت طبیعی بدن انسان

اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - 1389

14

بررسی و مقایسه قابلیت ماشین کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) با استفاده از ابزارهای برشی کاربیدی
پوشش دار و بدون پوشش

دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران - دانشگاه تهران - 1390

15

شبیه سازی فرآیند سوختگیری در مخازن ذخیره CNG فولادی نوع اول

همایش ملی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1390

16

بررسی پدیده خستگی در مخازن ذخیره CNG فولادی نوع اول

همایش ملی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1390

17

آموزش ماشینی مدلسازی ارتفاع و آزمون کارآیی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

اولین کنفرانس ملی MEMS دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی - 1390

18

پیش بینی قابلیت ماشینکاری چدن نشکن استمپر شده بر اساس نیروی برش و کیفیت سطح با شبکه های عصبی مصنوعی

چهارمین همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر - 1390

19

مطالعه انرژی لازم برای تغییر فاز قطره آب به برفک بر روی صفحه تخت غیر ایده ال  با استفاده از مدل یانگ - ونزل

International conference on mechanical engineering and advanced technology ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی 1391

20

Experimental study of frost nucleation over rough surfaces

International conference on mechanical engineering and advanced technology ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی 1391

21

مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت مستطیلی با یک صفحه تخت در راستای عمود بر محور

بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران،  اردیبهشت 1391

22

Numerical simulation of flow field between gas turbine blades, GE F9 model

چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی، دانشگاه صنعت اب و برق شهید عباسپور 1391

23

حل عددی جریان دوبعدی درون کیسه ای،فیلترهای کیسه ای

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی مکانیک اسفند ماه 1390 ، ایران،شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

24

امکان سنجی تخمین رفتارتنش پسمانددرفرآیندساچمه زنی با ابزار شبکه عصبی مصنوعی

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی مکانیک اسفند ماه 1390 ، ایران،شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

25

بررسی رفتار تنش پسماند در فرآیند ساچمه زنی در تیتانیوم،آلومنیوم،فولاد زنگ نزن و فولاد4340

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی مکانیک اسفند ماه 1390 ، ایران،شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

26

بررسی اثر تنش پسماند حاصل از ساچمه زنی در طول عمر خستگی در چند قطعه مهم صنعتی

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی مکانیک اسفند ماه 1390 ، ایران،شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

27

پیش بینی زبری سطح در فرایند سنگ زنی تخت برای فولاد ck45 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی مکانیک اسفند ماه 1390 ، ایران،شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

28

تخمین تنشهای پسماند جوشی طولی در لوله های فولادی ضد زنگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق - 1391

29

تحلیل و پیش بینی توزیع دما و تنش ه ای پسماند جوشی به روش المان محدود غیر خطی در لوله های SUS316

همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق - 1391

30

بررسی پارامترهای تاثیرگذار ساچمه زنی بر بروی تنش پسماند به روش اجزاء محدود

ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی، موسسه آموزش عالی آیندگان 1392

31

امکان سنجی بازیابی حرارت از اگزوز توربین گازی v94.2 جهت راه اندازی چیلر جذبی برای سرمایش هوای ورودی و افزایش راندمان توربین

اولین همایش ملی انرژیهای نو و ، دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی شهید مفتح همدان 1392

32

مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت مستطیلی با یک صفحه تخت 15 و 30 درجه

دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1392

33

مطالعه عددی و تجربی انتقال حرارت در برخورد یک جت متلاطم مستطیلی با یک صفحه تخت تحت زوایای مختلف

دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز – 1392

34

مطالعه عددی میدان فشار و تنش برشی در برخورد یک جت متلاطم مستطیلی با یک صفحه تخت تحت زوایای مختلف

دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 1392

35

مدلسازی عددی جریان در خشک کن خورشیدی برای کاربرد بهینه تیغه های جهت دهنده هوا

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون  - ۱۳۹۲

36

امکان سنجی تولید و استفاده از بیوگاز در دامپروری های استان فارس

پنجمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد، هم اندیشان انرزی کیمیا، 1392

37

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی حول برگ درختای زیتون و نارنج

بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اردیبهشت 1393

38

 Numerical Analysis of Natural Convection Heat Transfer and Fluid Flow in Concentric and Eccentric Annulus

بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اردیبهشت 1393

39

تهویه تونل درون شهری

بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اردیبهشت 1393

40

مدل سازی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی مغشوش در سیلندرهای هم مرکز و غیر هم مرکز افقی توسط شبکه های عصبی مصنوعی

اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی ۱۳۹۳

41

شبیه سازی عددی جابه جایی طبیعی مغشوش بین سیلندرهای هم مرکز و غیر هم مرکز

اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی ۱۳۹۳

42

پیش بینی میدان جریان و انتقال حرارت جابجایی طبیعی مغشوش بین دو سیلندرهم مرکز و غیرهم مرکز افقی توسط شبکه عصبی مصنوعی

International Conferences on Engineering, Arts Management and Environment, 2014

43

مطالعه عددی سرعت برخورد دو جت هوا در زوایای مختلف

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک - 1393

44

مطالعه عددی دمای برخورد دو جت هوا در زوایای مختلف

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک - 1393

45

مطالعه عددی فشار برخورد دو جت هوا در زوایای مختلف

دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک - 1393

46

شبیه سازی عددی جریان گاز طبیعی درون شیرآلات چرخشی و بررسی پارامترهای جریان بر خرابی قطعات

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی فرآیند و پالایش و پتروشیمی 1394

47

شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی بر روی دسته لولهها با آرایش مثلثی و مستطیلی سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک – 1394

48

شبیه سازی شدت آشفتگی جریان سیال بر روی صفحه تخت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوا فضا - 1395

49

 

 

تألیف یا تصنیف و ترجمه کتاب

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

تاریخ اولین چاپ

ناشر

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

1

مقدمه ای بر مکانیک سیالات

ترجمه

1395

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

علیرضا تهور

محمد مهدی پورجم

 

 

 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 260 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
دینامیک گازها 1078 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 210م1عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 210م1عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 2 120116 0 چهار شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 2 371 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مکانیک سیالات 2 104981 0 نامشخص 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
مکانیک سیالات پیشرفته 120104 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
ریاضی مهندسی 517 0 دوشنبه12:00 08:00 شماره کلاس 114عادی/چهار شنبه12:00 08:00 شماره کلاس 114عادی/ 97/06/04 - 10:30 3963
کارآموزی 1 372 0 نامشخص 97/10/01 - 08:00 3963
کارآموزی 2 371 0 نامشخص 97/10/01 - 10:00 3963
کارآموزی 108639 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
محاسبات عددی 727 0 چهار شنبه14:45 12:30 شماره کلاس 210عادی/چهار شنبه17:45 15:00 شماره کلاس 210عادی/ 97/06/06 - 10:30 3963
محاسبات عددی 727 0 دوشنبه14:45 12:30 شماره کلاس 211عادی/دوشنبه17:45 15:00 شماره کلاس 211عادی/ 97/06/06 - 10:30 3963
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2