سیدحسین  شمس

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
اصول سیستم های مخابراتی 107199 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
اصول و سیستمهای راداری 930491 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
پردازش سیگنال های دیجیتال 325 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سیستم های مخابرات بی سیم 1135 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
اصول و سیستمهای راداری 930491 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 209م1عادی/ 96/03/27 - 16:00 ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سیگنال ها و سیستم ها 591 0 دوشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 315م1عادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 13:30 ترم دوم 1395
سیگنال ها و سیستم ها 591 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 315م1عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 13:30 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی برقII 104802 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/24 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه