سیدحسین  شمس

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
اصول سیستم های مخابراتی 107199 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
اصول و سیستمهای راداری 930491 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
پردازش سیگنال های دیجیتال 325 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سیستم های مخابرات بی سیم 1135 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه الکترونیک 114 0 یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/20 - 13:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه الکترونیک 114 0 یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/20 - 15:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه الکترونیک 114 0 یکشنبه18:00 16:30 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/20 - 16:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 0 سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/22 - 07:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه