لیلا شهریاری
 • لیلا شهریاری 

 • | گروه مهندسی عمران |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

CURRICULUM VITAE

Date of birth: July19, 1979

Place of birth: Booshehr, IRAN

Citizenship: Iranian

Gender: Female

 

EDUCATION

10/2006-2/2010

Doctor of Philosophy (Civil Engineering), Iran University of Science and Technology, Iran

 • Study emphases:Graph Theory, Linear Algebra, Eigen Value Problem, Canonical form, Nonlinearity Analysis, Dynamics of Structures, Structural Mechanics, Biomechanics, Seismic Retrofitting of Structures
 • Doctoral dissertation:  "Eigenvalue Problems in the Structural Mechanics for Systems with Symmetry and Canonical Forms"

Advisor: Prof. Ali Kaveh

 • Grade Point Average: 18.50 out of 20 (Ranked first)

 

 

2/2004-2/2006

Master of Science (Structural Engineering Iran University of Science and Technology, Iran

 

 • Study emphases: Graph Theory, Linear Algebra, Eigen Value Problem, Canonical form, Nonlinearity Analysis, Dynamics of Structures, Structural Mechanics, Application of optimization methods
 • Master's thesis: "Symmetry and Canonical Forms for Efficient Analysis of Skeletal Structures"

Advisor: Prof. Ali Kaveh

 • Grade Point Average: 17.70 out of 20 (Ranked first)

 

10/1997-10/2001

Bachelor of Science (Civil engineering),Khalij-e-Fars University (Booshehr), Iran

 • Study emphases: Analysis of structures, Concrete and steel design, Analysis and Design of bridges, Numerical methods 

 

10/1996

High School Degree (Mathematics and Physics), Farzanegan high school

 • Grade Point Average: 19.50 out of 20

 

 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 101879 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 560 0 دوشنبه11:30 09:30 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 560 0 دوشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
سازه های چوبی 561 0 یکشنبه18:30 16:30 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
سازه های چوبی 561 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 766 0 یکشنبه16:30 14:30 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها 796 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها 796 0 دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/10/15 - 09:00 3963
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 97/10/15 - 10:00 3963
تحلیل سازه ها 1 112007 0 یکشنبه10:15 07:30شماره کلاس105/اقتصادعادی/دوشنبه10:15 07:30شماره کلاس11عادی/سه شنبه10:15 07:30شماره کلاس111عادی/ 97/06/04 - 08:00 3963
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 560 0 یکشنبه13:00 10:30شماره کلاس105/اقتصادعادی/سه شنبه13:00 10:30شماره کلاس111عادی/ 97/06/04 - 16:00 3963
سازه های چوبی 561 0 دوشنبه16:30 13:15شماره کلاس210عادی/سه شنبه16:30 13:15شماره کلاس111عادی/ 97/06/07 - 16:00 3963
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها 796 0 یکشنبه16:15 13:30شماره کلاس211عادی/دوشنبه13:00 10:30شماره کلاس11عادی/ 97/06/06 - 13:30 3963
بهینه سازی سازه ها 303 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/05/15 - 09:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2