وحید صفاری

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیاده سازی سیستم پایگاه داده 930014 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی داده کاوی 930015 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مهندسی نرم افزار 102342 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص 3963
پیاده سازی سیستم پایگاه داده 930014 0 دوشنبه15:15 12:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 دوشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه