مجتبی صادقی
  • مجتبی صادقی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
VHDL 930658 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مباحث ویژه 1 103573 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
مدارهای ASIC/FPGA 930492 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
مدارهای مخابراتی 738 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
VHDL 930658 0 چهار شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 220م1عادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه ریز موج و آنتن 105010 0 چهار شنبه10:15 09:00 شماره کلاس 220م1عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ریزپردازنده پیشرفته 930468 0 چهار شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مدارهای مخابراتی 738 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه