رضا درخشنده حقیقی
  • رضا درخشنده حقیقی 

  • | گروه مهندسی مواد |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتدروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 100656 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
لحیم کاری سخت و نرم 1126 0 چهار شنبه12:30 10:30شماره کلاس217 (م2)مهندسی شیمیعادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی (1) 104007 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی (1) 104007 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی (1) 104007 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی (1) 104007 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
نقشه کشی مهندسی 104827 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه تجزیه فلزات (تجزیه کمی) 930251 0 پنج شنبه09:30 08:00عادی/ 97/03/23 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
روشهای نوین آنالیز مواد 106610 0 پنج شنبه09:30 08:00عادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
طراحی مواد مهندسی 1030 0 پنج شنبه13:30 11:30 شماره کلاس 218مهندسی شیمیعادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 شنبه13:00 11:00عادی/ 97/03/19 - 11:00 ترم دوم 1396
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 دوشنبه13:00 10:30عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
مباحث ویژه در جوشکاری 120093 0 پنج شنبه11:30 09:30 شماره کلاس 218مهندسی شیمیعادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
نقشه کشی صنعتی 111298 0 شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 207م1عادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
نقشه کشی صنعتی 111298 0 دوشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 207م1عادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه