پیمان  قطعی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 1069 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
دینامیک 107915 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 110عادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
دینامیک 107915 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 110عادی/سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
دینامیک 107915 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 110عادی/سه شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 115عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
دینامیک سازه ها 101877 0 پنج شنبه14:00 11:00 شماره کلاس 115عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
دینامیک سازه ها 101877 0 چهار شنبه11:30 08:00شماره کلاس110عادی/ 96/03/30 - 10:30 ترم دوم 1395
ریاضیات عالی مهندسی 101876 0 نامشخص 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
روش اجزاء محدود 101879 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 110عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد 1068 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 110عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه