ناصر پرهیزگار
  • ناصر پرهیزگار 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

توضیحات استاد

علم سنجی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تئوری پیشرفته مخابرات 335 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
تئوری تخمین 89102653 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه برق 23120242 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه برق 23120242 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه برق 23120242 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس کارگاه ماشینعادی/ 97/03/22 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تئوری آشکار سازی 332 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 110 م1عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
تئوری پیشرفته مخابرات 335 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 110 م1عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
تئوری پیشرفته مخابرات 335 0 چهار شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 110 م1عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1