نبی اله شیری

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سیستم های کنترل خطی 590 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
سیستم های کنترل خطی 590 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مدارهای مجتمع خطی 930118 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
مدارهای مجتمع خیلی فشرده 930121 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
الکترونیک آنالوگ 105021 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/04 - 10:30 3963
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
سیستم های کنترل خطی 590 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/04 - 10:30 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
مباحث ویژه در الکترونیک 89101999 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/04 - 10:30 3963
آزمایشگاه الکترونیک 2 104 0 باگروه :00 :00عادی/ نامشخص ترم دوم 1396
الکترونیک 2 104817 0 دوشنبه15:30 13:30 شماره کلاس 317م1عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
الکترونیک 2 104817 0 دوشنبه17:30 15:30 شماره کلاس 317م1عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه