مهرداد محمدی
  • مهرداد محمدی 

  • | گروه مهندسی مکانیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتدروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک و مقاومت مصالح 204 0 شنبه18:00 15:00 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
تئوری الاستیسیته 1 930650 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
دینامیک 106409 0 شنبه10:45 09:00 شماره کلاس 217م1عادی/دوشنبه10:45 09:00 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
دینامیک 106409 0 دوشنبه12:45 10:45 شماره کلاس 217م1عادی/شنبه12:45 10:45 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 2 371 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
محاسبات عددی پیشرفته 728 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
مقدمه ای بر اجزای محدود 101939 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 217م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
تئوری الاستیسیته 1 930650 0 نامشخص نامشخص 3963
دینامیک 106409 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/03 - 08:00 3963
کارآموزی 1 372 0 نامشخص 97/10/01 - 08:00 3963
کارآموزی 2 371 0 نامشخص 97/10/01 - 10:00 3963
کارآموزی 108639 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
مقاومت مصالح 2 110237 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/03 - 10:00 3963
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه