محمد حسین شکور

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
امنیت تجارت الکترونیکی 930337 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
امنیت تجارت الکترونیکی 930337 0 پنج شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 15م1عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های عصبی 595 0 چهار شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 20 م1عادی/چهار شنبه14:15 13:00 شماره کلاس 20 م1عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
مباحث ویژه 1 در هوش مصنوعی 930374 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
بانکداری الکترونیکی 930482 0 چهار شنبه19:15 16:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
تصویر پردازی رقمی 110837 0 چهار شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 17م1عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه13:00 11:00 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/03/27 - 16:00 ترم دوم 1396
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مدیریت زنجیره عرضه(SCM) 930342 0 پنج شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه