محمدحسین جاذبی زاده
 • محمدحسین جاذبی زاده 

 • | گروه مهندسی شیمی |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

رزومه

محمد حسین جاذبی زاده

mehyarj@yahoo.com :  ایمیل

سوابق کاری

عضو هیأت علمی بخش مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۱۳۸۷ تا اکنون

تدریس به صورت نیمه وقت در بخش مهندسی دانشگاه شرق لندن ـ انگلستان

۱۳۸۶

مهندسی شیمی، خدمات فنی پالایشگاه گاز ولی عصرـ کنگان

تا ۱۳۷۲ ۱۳۷۰

تحصیلات

دکترای مهندسی شیمی،فرآیندهای جداسازی،دانشگاه شرق لندن ـ انگلستان

فارغ‌التحصیل در سال ۱۳۸۶

کارشناسی ارشد مهندسی تولید، دانشگاه شرق لندن ـ انگلستان

فارغ‌التحصیل در سال ۱۳۷۹

کارشناسی مهندسی شیمی، دانشکده نفت آبادان

فارغ‌التحصیل در سال ۱۳۶۷

: مقاله ها انگلیسی

1) S. Matavos-Aramyan, G. Bagheri and M.H. Jazebizadeh, Pervaporation Separation of Toluene from Aqueous Solutions Using Nano-Based PEBA/NaX Mixed Matrix Membrane, Silicon, Online 24 March 2018

 

2) S. Matavos-Aramyan, S. Neysari and M.H. Jazebizadeh, Fabrication, Application and Mathematical Modeling of a new Diamine/Trimesoyl Chloride Reverse Osmosis

Composite Membrane for Copper Sulfate Desalination from Wastewaters, Silicon, November 2017, Volume 9, Issue 6, 829–840

 

3) M.H. Jazebizadeh & S. Khazraei, Investigation of Methane and Carbon Dioxide Gases Permeability Through PEBAX/PEG/ZnO Nanoparticle Mixed Matrix Membrane, Silicon, September 2017, Volume 9, Issue 5, 775–784

 

4) A. Mansourizadeh, M.H. Jazebizadeh, M.R. Vaseghi and A. Aghili, A comparative study on the structure of developed porous PVDF and PEI hollow fiber membrane contactors for CO2 absorption, Journal of Polymer Research, 23, 2016, 4

 

5) M. Jazebizadeh and H. Saidpour, Application of Fourier Transform Infrared Spectra and Morphology of Blended Membranes in the Understanding of the Reasons for High Water Permselectivity, The School of Architecture, Computing & Technology, 7th Annual Conference 2012, 19th January 2012, University of East London, London, U.K.

6) M.H. Jazebizadeh, V.N. Malhotra and H. Saidpour, Application of Fourier Transform Infrared Spectrometry (FT-IR) and Scanning Electron Microscope (SEM) In Analysing the Effect of Colloid Distribution on Water Permselectivity of the Hydrophilic Blend Membranes, Polymer Processing Society PPS 2011 Asia/Australia Regional Meeting Kish Island, Iran, November 15-17, 2011

7) M. Jazebi-Zadeh and H. Saidpour, Development of methyl cellulose and carboxymethyl cellulose composite membranes for the separation of miscible liquids by applying pervaporation technique, The School of Computing, Information Technology and Engineering, 4th Annual Conference 2009, January 2009, University of East London, London, UK.

8) M. Jazebi-Zadeh, V.N. Malhotra and S. Arunachalam, Use of specific composite membranes to Remove carcinogenic Lubricating Oil Components in Cutting Operations, the Society of Manufacturing Engineers (SME), Published: Mar 01, 2005

9) M. Jazebi-Zadeh and V.N. Malhotra, Separation of miscible solvent-water solutions using composite membranes employing hydrocolloids and natural rubber latex, Iranian Polymer Journal, 14 (2), 2005, 117-130

10) M. Jazebi-Zadeh and V.N. Malhotra, Clean manufacturing environment by removing oil from cutting oil-water mixtures using novel membranes, The second international conference on manufacturing research ICMR 2004,  7 - 9 September 2004, Hallam University, Sheffield, UK.

: مقاله ها فارسی

 (1

گلگون, آرش و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۶، بررسی آزمایشگاهی تراوایی هلیم و متان در غشاهای ماتریس مخلوط پلی اتر سولفون- سیلیکا، اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی، بجنورد، انجمن مهندسی شیمی ایران، دانشگاه بجنورد، https://www.civilica.com/Paper-GPPCONF01-GPPCONF01_032.html

 

(2

جهت PDMS/Fumed Silica رحمانی فرد, حسین و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۶، ساخت و بررسی خواص غشا نانو کامپوزیتی جداسازی هوا، چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی، تهران،  مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی،

https://www.civilica.com/Paper-ICOGPP04-ICOGPP04_077.html

 

(3

گلگون, آرش و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۶، تاثیرات نانوذرات سیلیکا بر خواص غشاهای پلی اتر سولفون برای جداسازی هلیم از متان، چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،

https://www.civilica.com/Paper-CSSE04-CSSE04_130.html

 

(4

نیساری, سمانه و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۵، بررسی حذف سولفات مس از اب توسط اسمزمعکوس با استفادهاز غشای پلیمری Diamin/TMC، سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA)،

https://www.civilica.com/Paper-CHECONF03-CHECONF03_067.html

 

(5

نیساری, سمانه و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۵، بررسی تغییرات مورفلوژی و ساختار شیمیایی غشا در حذف سولفات مس از آب توسط اسمز معکوس با استفاده از غشاء پلیمری Diamin/TMC، سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA)

https://www.civilica.com/Paper-CHECONF03-CHECONF03_068.html

 

(6

بابایی, شهریار و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۵، جداسازی گازگلخانه ای دی اکسید کربن تولیدی صنایع با استفاده از غشای نانو کامپوزیت پلی یورتان/ سیلیکا، اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس، بوشهر، انجمن مهندسی شیمی ایران، دانشگاه خلیج فارس،

https://www.civilica.com/Paper-OGPC01-OGPC01_059.html

 

(7

بابایی, شهریار و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۵، بررسی خواص تراوایی غشاهای پلی اتریورتان و پلی استریورتان در فرایندجداسازی گازهای دی اکسیدکربن/ نیتروژن، اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس، بوشهر، انجمن مهندسی شیمی ایران، دانشگاه خلیج فارس،

https://www.civilica.com/Paper-OGPC01-OGPC01_063.html

 

(8

عباسی, آیدا و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۵، ارزیابی عملکرد غشا نانوکامپوزیت پلی اتر بلاک آمید /پلی اتیلن گلایکول/ اکسید گرافن در جداسازی گازهای دی اکسید کربن/نیتروژن، پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،

https://www.civilica.com/Paper-CMRCE05-CMRCE05_076.html

 

(9

عباسی, آیدا و محمدحسین جاذبی زاده، ۱۳۹۵، مدلسازی تراوایی گازهای دی اکسید کربن و نیتروژن در غشای پلیمری پباکس 1657، پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،

https://www.civilica.com/Paper-CMRCE05-CMRCE05_099.html

 

(10

حسین پور, عیسی و محمد حسین جاذبی زاده، ۱۳۹۴، ساخت و ارزیابی غشای پلیمری برای حذف دی اکسیدکربن ازاتان، چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،

https://www.civilica.com/Paper-NCTCC04-NCTCC04_024.html

 

(11

همایونی, میثم؛ محمدحسین جاذبی ذاده؛ بیژن هنرور و مریم همایونی، ۱۳۹۲، ساخت غشاء پلیمری به منظور حذف نیترات از آب با استفاده از روش اسمز معکوس، اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ماهشهر، پتروشیمی رازی، شرکت صنعت یاران نوین ارجان،

https://www.civilica.com/Paper-KBDC01-KBDC01_183.html

 

 

: انجام پروژه های کارشناسی ارشد زیر

 • نمک زدایی از آب دریا توسط روش اسمز معکوس
 • ساخت غشاء پلیمری به منظور حذف نیترات از آب با استفاده از روش اسمز معکوس
 • حذف تولوئن از پساب صنعتی با استفاده از غشاء پلی اتر پلی آمید و روش تراوش تبخیری
 • حذف فنل از پساب با استفاده از غشاء پلی اتر پلی آمید و روش تراوش تبخیری
 • حذف فنل از پساب با استفاده از غشاء پلیمری  پلی دی متیل سیلوکسان و روش تراوش تبخیری
 • حذف تولوئن از آب اتلافی با بکار بردن غشاء  پلی دی متیل سیلوکسان و روش تراوش تبخیری
 • مدل سازی و ساخت غشاء پلیمری پباکس به منظور ارزیابی تراوش پذیری گازهای متان و دی اکسید کربن
 • تهیه و شبیه سازی غشاء مرکب پباکس و مقایسه تراوایی و انتخاب پذیری گازهای دی اکسید کربن و نیتروژن
 • حذف سولفات مس از آب توسط اسمز معکوس با استفاده از غشاء پلیمری Diamin/TMC
 • جداسازی دی اکسید کربن از سایر اجزاء گاز دودکش با استفاده از روش غشاء پلیمری
 • بررسی و مدل سازی تراوایی گازهای دی اکسید کربن و نیتروژن از غشاء نانو کامپوزیتی پلی یورتان-سیلیکا
 • جداسازی گازهای دی اکسید کربن و متان با استفاده از غشاء پلیمری آلیاژ پلی وینیل الکل
 • بررسی و مدل سازی جداسازی گاز اکسیژن از نیتروژن به وسیله غشاء نانو کامپوزیتی پلی یورتان-سیلیکا
 • طراحی,مدلسازی و ساخت غشاء پلیمری برای حذف دی اکسید کربن از اتان
 • جداسازی هیدروژن از متان توسط غشاء PEI پلی اتر ایمید نامتقارن
 • بررسی و مدل سازی غشاء نانو کامپوزیت پلی اتر سولفون – سیلیکا به منظور تراوایی گازهای هلیم و متان
 • مدل سازی و ساخت غشاهای پلیمری برای حذف دی اکسید کربن از جریانات گازی خوراک متان
 • مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی غشاء نانو کامپوزیت پباکس- اکسید گرافن به منظور تراوایی گازهای دی اکسید کربن و نیتروژن
 • بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی فرآیند شیرین سازی آب دریا به روش اسمز معکوس با استفاده از غشاء پلی اتر سولفون/نانو ذره اکسید روی
 • مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی تراوایی گازهای نیتروژن و اکسیژن از غشاء پلی اکریلونیتریل-پلی اتیلن گلایکول-پلی  دی متیل سیلوکسان و نانو ذره سیلیکا
 • مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی فرآیند غشایی نانو فیلتراسیون در حذف فلز کروم از پساب آبکاری
 • مدل سازی و بررسی تجربی غلیظ سازی اسید استیک با استفاده از غشاء پلی امیدی و روش اسمز معکوس
 • بررسی آزمایشگاهی غشاء نانو کامپوزیت وینیل استات​ـآلومینا به منظور غلیظ کردن آب پرتقال توسط اسمز معکوس

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه عملیات واحد 139 0 چهار شنبه15:00 13:00عادی/ 97/10/11 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته 120101 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی مهندسی شیمی 930558 0 دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
فرآیندهای جداسازی غشایی 120099 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
فرآیندهای صنایع گاز 103118 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
آزمایشگاه عملیات واحد 139 0 شنبه15:00 13:00عادی/ 97/03/22 - 08:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه عملیات واحد 139 0 شنبه11:00 09:00عادی/ 97/03/22 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته 120101 0 پنج شنبه14:00 10:30 شماره کلاس 320عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
تقطیر چند جزئی 392 0 یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 318عادی/یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 318عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
زبان تخصصی مهندسی شیمی 930558 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 318عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
فرآیندهای جداسازی غشایی 120099 0 پنج شنبه17:00 14:00 شماره کلاس 318عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2