محمدعلی تبرزد

توضیحات استاد

علم سنجی

بیوگرافی

 

 

محل درج عکس

رزومه علمی پژوهشی

 

                                                                                          

                                                                                                            

 

 

 

مشخصات تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

سخت افزار

دانشگاه شیراز

1382

کارشناسی ارشد

مهندسی فنآوری اطلاعات

فنآوری اطلاعات

دانشگاه تهران

1385

دکترای تخصصی

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی

دانشگاه شیراز

1396

 

 

عناوین پایان نامه

مقطع تحصیلی

عنوان پایان‌نامه

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

معدل

کارشناسی ارشد

طراحی و پیاده سازی یک فروشگاه الکترونیک به وسیله عامل های نرم افزاری

دکترای تخصصی

بهبود روش های تشخیص جامعه در شبکه های پویا

 

 

سوابق تدریس

نام دانشگاه یا موسسه

عنوان دروسی که تدریس نموده‌اید

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دانشگاه آزاد شیراز

محیط های چند رسانه ای، شبکه های کامپیوتری، معماری کامپیوتر، سیستم های عامل، برنامه نویسی...

1385

----

سازمان مدیریت صنعتی

Network+ Certification Exam

Microsoft Certified Professional Exams

1385

1388

موسسه آموزشی پاسارگاد

محیط های چند رسانه ای ، معماری کامپیوتر

1385

1388

دانشگاه آزاد گرمسار

ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مبانی سیستم های عامل، برنامه نویسی

1384

1385

 

 

 

 

    مقالات ISI:

Tabarzad, M. A., & Hamzeh, A. (2018). Incremental community miner for dynamic networks. Applied Intelligence, 1-22.

Tabarzad, M. A., & Hamzeh, A. (2017). A heuristic local community detection method (HLCD). Applied Intelligence, 46(1), 62-78.

 

 

 

مقالات و کتب

 

مقالات علمی-پژوهشی:

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

Tabarzad, M. A., Lucas, C., & Haghjoo, P. (2006). A heuristic price prediction and bidding strategy for Internet auctions. International Journal of Computer Science and Network Security, 6(9), 161-166.

Tabarzad, M. A., Lucas, C., & Eslami, N. J. (2006). A New Method for Complex Goods Selection in Electronic Markets. Transactions on Engineering, Computing and Technology, 14, 105-110.

Tabarzad, M. A., & Lucas, C. (2006). Effective Information Retrieval Algorithm for Electronic Market Goods Selection. IJCSNS, 6(9A), 185.

Tabarzad, M. A., Lucas, C., & Hamzeh, A. (2006). Statistical genetic algorithm. Trans. on Engineering, Computing and Technology, 14, 100-104.

Tabarzad, M. A., Lucas, C., & Hamzeh, A. (2006). Relational Representation in XCSF. International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences, 1(3).

 

 

 

مقالات علمی-پژوهشی:

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

Tabarzad, M. A., Lucas, C., & Haghjoo, P. (2006). A heuristic price prediction and bidding strategy for Internet auctions. International Journal of Computer Science and Network Security, 6(9), 161-166.

Tabarzad, M. A., Lucas, C., & Eslami, N. J. (2006). A New Method for Complex Goods Selection in Electronic Markets. Transactions on Engineering, Computing and Technology, 14, 105-110.

Tabarzad, M. A., & Lucas, C. (2006). Effective Information Retrieval Algorithm for Electronic Market Goods Selection. IJCSNS, 6(9A), 185.

Tabarzad, M. A., Lucas, C., & Hamzeh, A. (2006). Statistical genetic algorithm. Trans. on Engineering, Computing and Technology, 14, 100-104.

Tabarzad, M. A., Lucas, C., & Hamzeh, A. (2006). Relational Representation in XCSF. International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences, 1(3).

 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ریز پردازنده 101189 0 نامشخص 97/10/11 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه ریز پردازنده 101189 0 نامشخص 97/10/11 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های کامپیوتری 100907 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
شناسایی الگو 930100 0 پنج شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 120م1عادی/پنج شنبه14:15 13:00 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
معماری کامپیوتر 774 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص 3963
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 یکشنبه10:14 09:00 شماره کلاس 305 کارگاهعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 17م1عادی/سه شنبه14:30 13:00 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/09 - 16:00 ترم دوم 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 سه شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 16م1عادی/یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 17م1عادی/ 97/04/09 - 16:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ریاضیات گسسته 520 0 پنج شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 20 م1عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2