میترا زارع

بیوگرافی

میترا زارع

ایمیل : m.zare2006@yahoo.com
متولد : 8031
ساکن : شیراز
سوابق تحصیلی
کارشناسی : – - ) شیمی دانشگاه شیراز ) 91 97
کارشناسی ارشد : - - ) مهندسی علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ) 13 12
 موضوع پایان نامه : بررسی تاثیر مواد افزودنی بر رهایش کنترل شده داروی لوپرولاید استات از کو پلیمر لاکتید گلیکولید -
دکتری : دانشجوی مهندسی پلیمر پلیمر دانشگاه آزاذ اسلامی واحد تهران جنوب - -
انتشارات
مقالات
ISI
 Study on the Effect of Polypyrrole and Polypyrrole/Graphene Oxide Nanoparticles on the Microstructure, Electrical and Tensile Properties of Polypropylene Nanocomposites. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 53: 1392–1401, 2014
 Effect of Additives on Release Profile of Leuprolide Acetate in an In Situ Forming Controlled Release System: In Vitro Study. Journal of Applied Polymer Science, vol.107 (2007).
کنفرانس
 Effect of Polypyrrole/Graphene Oxide nanoparticles on the Electrical and Tensile Properties of Polypropylene nanocomposites. Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014).
 Studying The Effect of Ethyl Heptanoate on Release Profile of Leuprolide Acetate in an In-
2
Situ Forming Controlled Release System. 33rd Annual Meeting of the Controlled Release Society (July 2006).
سوابق آموزشی
مدیر گروه مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز –

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 یکشنبه14:00 12:30عادی/ 97/10/12 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 یکشنبه15:30 14:00عادی/ 97/10/12 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
خواص و کاربرد پلیمر های طبیعی 106588 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی 527 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 107296 0 سه شنبه18:00 15:00عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
کارگاه الاستومر 106834 0 یکشنبه13:00 11:00عادی/ 97/10/09 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 0 سه شنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/07 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 0 سه شنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/07 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر ها 110859 0 دوشنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/07 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر ها 110859 0 دوشنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/07 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 دوشنبه09:15 07:30شماره کلاسآزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 96/03/07 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 دوشنبه11:00 09:15شماره کلاسآزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 96/03/07 - 10:00 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه رنگ 930182 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 107296 0 سه شنبه11:00 09:30شماره کلاس218عادی/سه شنبه12:30 11:00شماره کلاس218عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی رنگ 930183 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
وسایل اندازه گیری مشخصات ملکولی پلیمر ها 102146 0 سه شنبه09:30 07:30شماره کلاس218عادی/ 96/03/23 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه