فاطمه خاموشی ابرقویی
 • فاطمه خاموشی ابرقویی 

 • | گروه مهندسی مکانیک |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

Resume

 

Surname                            Khamoushi

First name                         Fatemeh

 

Academic and professional

 

  

 1. Under graduate

Name and Address                       Date                       Major                          Degree

School of Mechanical             1997-2000           Mechanical Eng.    Bachelor of Science

Engineering, Shiraz

University, Shiraz

 

 1. Post graduate

Name and Address                           Date                   Major                               Degree

Dep. of Mechanical                   2003-2005         Mechanical Eng.                      M Sc.

Engineering, Bahonar

University, Kerman

 

School of Mechanical             2005(continued)  Mechanical Eng.               Ph.D. Student

Engineering, Shiraz,

University

 

 

 1. List of thesis or title for each degree obtained:
 1. M Sc. Thesis on the Thermo Analysis of Porous Burners.
 2. Ph.D. Dissertation on DSMC Simulation of Supersonic Impactors in Rarefied Conditions for Separation of Nanoparticles
 1.  

 

E-mail: f_ khamoushi@yahoo.com

مقالات و کتب

 1.  publications:

 

1. Khamoushi, F., Abouali, O., Kamali, R., Numerical Investigation of Impinging Jets in Rarefied Condition Using DSMC Method. IJST, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 38, No. M1, pp 69-78.

 

2. Khamoushi, F., Abouali, O., Kamali, R., DSMC Simulation of Impinging Jets in Rarefied Conditions. Presented in the 20th Annual International Iranian Mechanical Engineering conference, 2012, 15-17 May 2012, Shiraz, Iran.

 

 

3- خاموشی، فاطمه؛ منصوری، حسین؛ گنجعلیخان نسب، عبدالرضا. آنالیز حرارتی مشعل متخلخل. ارائه شده در اولین کنفرانس احتراق ایران. بهمن ماه 1384، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4- خاموشی ابرقویی، فاطمه؛ ابوعلی، امید؛ کمالی، رضا. شبیه سازی عددی جداسازی ذرات نانو از هوای رقیق در یک ایمپاکتور مافوق صوت. ارائه شده در پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو. اردیبهشت 1393، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

5- گلی، آرش؛ خاموشی ابرقویی، فاطمه. بررسی عددی انتقال حرارت جت برخوردی در مقیاس میکرو به صفحه صاف. ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک. بهمن ماه 1395، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

 

6- بحرانی، عیسی؛ خاموشی ابرقویی، فاطمه. شبیه سازی عددی رفتار سیال درون مخزن ضربه گیر کمپرسورهای رفت و برگشتی. ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی. اسفندماه 1396، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

 

7- شیرجزی، ناصر؛ خاموشی ابرقویی، فاطمه. شبیه سازی عددی جریان نانوسیال درون کانال پین دار جهت بررسی اثر نانوسیال و هندسه پین. ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران. اریبهشت 1397، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

 

 

1. Khamoushi, F., Abouali, O., Kamali, R., Numerical Investigation of Impinging Jets in Rarefied Condition Using DSMC Method. IJST, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 38, No. M1, pp 69-78.

 

2. Khamoushi, F., Abouali, O., Kamali, R., DSMC Simulation of Impinging Jets in Rarefied Conditions. Presented in the 20th Annual International Iranian Mechanical Engineering conference, 2012, 15-17 May 2012, Shiraz, Iran.

 

 

3- خاموشی، فاطمه؛ منصوری، حسین؛ گنجعلیخان نسب، عبدالرضا. آنالیز حرارتی مشعل متخلخل. ارائه شده در اولین کنفرانس احتراق ایران. بهمن ماه 1384، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4- خاموشی ابرقویی، فاطمه؛ ابوعلی، امید؛ کمالی، رضا. شبیه سازی عددی جداسازی ذرات نانو از هوای رقیق در یک ایمپاکتور مافوق صوت. ارائه شده در پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو. اردیبهشت 1393، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

5- گلی، آرش؛ خاموشی ابرقویی، فاطمه. بررسی عددی انتقال حرارت جت برخوردی در مقیاس میکرو به صفحه صاف. ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک. بهمن ماه 1395، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

 

6- بحرانی، عیسی؛ خاموشی ابرقویی، فاطمه. شبیه سازی عددی رفتار سیال درون مخزن ضربه گیر کمپرسورهای رفت و برگشتی. ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی. اسفندماه 1396، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

 

7- شیرجزی، ناصر؛ خاموشی ابرقویی، فاطمه. شبیه سازی عددی جریان نانوسیال درون کانال پین دار جهت بررسی اثر نانوسیال و هندسه پین. ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران. اریبهشت 1397، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ترمودینامیک 1 108370 0 یکشنبه12:00 09:00 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 120114 0 چهار شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 2 371 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
محاسبات عددی 727 0 سه شنبه11:00 09:00 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
محاسبات عددی پیشرفته 728 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
مکانیک سیالات 2 104981 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 217م1عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ترمودینامیک 1 108370 0 سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 215م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
ترمودینامیک 1 108370 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 217م1عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
دینامیک گازهای پیشرفته 1020 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 209م1عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2