غلامحسین خلف
  • غلامحسین خلف 

  • | گروه مهندسی مکانیک |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

 

 

 

1-2 اسفند 76                      دکترای مهندسی مکانیک با گرایش ساخت و تولید

                                         دانشگاه لاف برو ،انگلستان

عنوان رساله دکترا :                مدل سازی نیرو-فازی برای کنترل جوشکاری میگ

Neuro-fuzzy control modeling for gas metal arc welding process

 

2-2  آذر 72                                فوق لیسانس مهندسی مکانیک          

                                                دانشگاه لاف برو ،انگلستان

 عنوان پایان نامه:                   طراحی سیستم تولید متغیر با استفاده از دستگاه جوشکاری اصطکاکی     

    Design of FMS for manufacturing parts using friction welding

 

3-2  آذر 60                                لیسانس مهندسی مکانیک

                                                دانشگاه ایالتی ساوت وست آمریکا

 عنوان پروژه :                              طراحی و ساخت پایه در یل ستونی

 

3- دوره های آموزشی:

1-3 مهندسی فلزکاری، مهر 64 لغایت تیر65 ، جایگا، ژاپن

2-3 هیدرولیک صنعتی، آبان69لغایت آذر 69 اداره کل صنایع فارس

2-3  دوره های آموزشی متعدد در مورد پارکها و مراکز رشد فناوری ، انتقال تکنولوژی، مالکیت معنوی و........

 

4-سوابق شغلی

4-1 مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از سال 94 تا کنون

4-2 رئیس کانون کارآفرینان  اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی استان فارس از سال 96 تا کنون

4-3 عضو هیأت علمی تمام وقت گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از سال 92 تاکنون

4-4رئیس مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری  فارس   از سال 1381 تا 1389

5-4  عضو هیات علمی پژوهشکده فرآورده های صنایع تبدیلی و زیست محیطی فارس

6-4  از سال 1361 تا 1381 کارشناس، عضو هیات علمی و مدیر گروه مکانیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مرکز شیراز.

7-4 عضو شورای کارآفرینی دانشگاه شیراز از سال 1385 لغایت 1389

8-4 عضو کارگروه فناوریهای نوین کارگروه پژوهش و فناوری استان فارس

9-4 عضو اصلی و دبیر شبکه شورای مراکز رشد و فناوری کشور

10-4 عضو شورای پژوهشی نیروی انتظامی استان فارس

 

5- سوابق پژوهشی و صنعتی

1-5  طراح و مجری پروژه ساخت پمپ بتون دورانی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز

2-5  طراح و مجری پروژه ساخت اره گچ بری بیمارستانی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز

3-5  طراح و مجری پروژه نمونه سازی دستگاه جوشکاری اصطکاکی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز..

4-5  طراح و مجری پروژه تولید نیمه صنعتی دستگاه جوشکاری اصطکاکی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- مرکز شیراز.

این دستگاه برای اولین مرتبه در ایران بر اساس سفارش شرکت فرمان خودرو سپاهان (اصفهان) طراحی و تولید گردید و هم اکنون دستگاه در خط تولید کارخانه فعال میباشد

5-5  مجری پروژه نمونه دستگاه تولید حلقه های بتونی داخل چاه، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز.

6-5  طراح و مجری پروژه نمونه سازی خشک کن خورشیدی شالی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز.

7-5  طراح و مجری پروژه طراحی بمنظور ساخت دستگاه پرس تفاله چغندر قند، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز.

این دستگاه بر اساس سفارش کارخانه قند مرودشت طراحی گردید.

8-5  طراح و مجری پروژه ساخت دستگاه دوبله کن ورقهای فوم پلی اتیلن، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران _ مرکز شیراز.

این دستگاه بر اساس سفارش شرکت کیمیا پلیمر فارس طراحی و تولید گردید و هم اکنون در خط تولید کارخانه فعال میباشد.

9-5 مجری پروژه امکان سنجی استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی در پروژه های شرکت نفت وگاز پارس- شرکت نفت و گاز پارس.

این پروژه بر اساس سفارش شرکت ملی نفت پارس جنوبی انجام گردید

10-5 مجری پروژه امکان پذیری ایجاد گارگاههای صنعتی با مشارکت کارگاههای کوچک دانشگاه شیراز

این پروژه بر اساس اولویت های پژوهشی استان انجام گرفت .

11-5 مجری پروژه طراحی و ساخت مکانیزم مناسب جهت پاشش آب آهک بر روی دهانه کنورتور- ذوب آهن اصفهان

این پروژه بر اساس نیاز کارخانجات ذوب آهن اصفهان طراحی ، ساخت ، و نصب گردید و هم اکنون در خطوط تولید دستگاه فعال میباشد.

12-5  همکاری در طراحی و ساخت دستگاه لودکا ریزی کارخانه ذوب آهن اصفهان

13-5 همکار در پروژه باز سازی ماشین آلات تولید فوم کارخانه فارس فوم آباده

12-5 کارشناسی بیش از یکصد پروژه، نظارت علمی بیش از بیست پروژه پژوهشی و تولید نیمه صنعتی در ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران_ مرکز شیراز.

13-5 انجام خدمات مهندسی و مشاوره های صنعتی به تولید کنندگان و صنعتگران استان

6- اختراعات ثبت شده

1-6 دستگاه جوشکاری اصطکاکی چرخشی

2-6 دستگاه تعمیر لوله های نفت زیر آب

7- سوابق آموزشی

1-7  درس جوشکاری رباتیک، سالهای 1375و1376 بخش ساخت و تولید، دانشگاه لافبرو.

2-7  درس دیمونتاژ و مشخص کردن روشهای تولید ، سالهای 1375و1376 بخش ساخت و تولید، دانشگاه لافبرو

3-7  درس بهینه سازی در طراحی ، سیستمهای تولیدی، طراحی برای ساخت و تولید مربوط به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد.

4-7  اتوماسیون صنعتی ، مقطع کارشناسی ارشد ، رشته ساخت و تولید ، سالهای 1385 لغایت 1387

5-7  طراحی برای تولید و طراحی برای مونتاژ ، مقطع کارشناسی ارشد ، رشته ساخت و تولید ، سالهای 1385 لغایت 1387

6-7  مدیریت جامع کیفیت ، مقطع کارشناسی ، مهندسی صنایع ، سالهای 1385 لغایت  1387

7-7 مدیریت انتقال تکنولوژی مقطع کارشناسی ارشد 1389

 

8-7  سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد 1389

9-7    مهندسی صنایع

 

8- انشارات

1-8  ماشین کاری الکترو شیمایی، مجله صنعتگر ، آذر 1365

2-8  سختکاری القایی، مجله صنعتگر، اسفند66 و فروردین 1367

3-8 همایش پارکهای علمی مهر1382   نقش مراکز رشد در توسعه فناوری

4-8  استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی در پروژه های نفت و گاز  (در دست تهیه)     

5-8 جوشکاری اصطکاکی جنبشی تجربه ای جدید در صنعت جهان(در دست تهیه)

6-8 بهینه سازی صافی سطح در فرآیند ماشینکاری با تخلیه الکتریکی با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی و تحلیل های آماری آبان 87 همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

7-8 سیسستم های تست غیر مخرب زیر آبی آبان 87 همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

8-8 بهینه سازی تابندگی و انقباض در فرایند تزریق پلاستیک با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی و آنالیز تحلیل واریانس آبان 87 همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

9-8 بررسی و بهینه سازی تعمیر لوله های GRP  در صنایع پتروشیمی، کنفرانس ملی نفت،گاز و پتروشیمی

 

1-Gholam khalaf, J.e. Middle,” Neural network Modeling of temperature distribution for control of gas metal arc welding”, 6th conference of modeling foe casting and welding.

2-Adaptive control of GMAW by neural network modeling. " 15th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2007

 

3- Factors affecting wet welding metallurgy encounter in oil and gas offshore pipline Conference on Mechanical Engineering  Nov 2008

 

4 - Under water welding for offshore pipline problematic encountering  Conference on Mechanical Engineering  Nov 2008

 

 

 

 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول شکل دادن فلزات 108712 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
روشهای تولید 106907 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 115م1عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
سیستم های تولید صنعتی 107772 0 پنج شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 2 371 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 107012 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مدیریت و کنترل پروژه 111110 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
اتوماسیون در تولید 101351 0 نامشخص 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
زبان تخصصی پیشرفته 529 0 پنج شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
برنامه ریزی فرآیند 108055 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
بهینه سازی در طراحی و تولید 930659 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
سیستم های تولید صنعتی 107772 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
کنترل کیفیت 107127 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
مدیریت و اقتصاد صنعتی 105506 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
مدیریت و کنترل پروژه 111110 0 سه شنبه09:15 07:30 شماره کلاس 119م1عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه