محمدمهدی جباری

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 چهار شنبه14:30 12:30 شماره کلاس 402عادی/ 97/10/08 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 چهار شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 402عادی/ 97/10/08 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 402عادی/ 97/10/08 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 شنبه11:30 09:30 شماره کلاس 402عادی/ 97/10/08 - 10:00 ترم اول 1397
اصول مهندسی سد 235 0 شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
تکنولوژی عالی بتن 1100291 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
مکانیک سیالات 104627 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 116عادی/سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 چهار شنبه15:30 13:30شماره کلاس402عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 دوشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 دوشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 404عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه تکنولوژی بتن 121 0 چهار شنبه17:30 15:30شماره کلاس402عادی/ 96/03/06 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تکنولوژی عالی بتن 1100291 0 چهار شنبه13:30 10:30شماره کلاس120عادی/ 96/03/28 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه