نوید حسین آبادی
 • نوید حسین آبادی 

 • | گروه مهندسی مواد |
 • مربی
 • اتاق : 224
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

معرفی

نام و نام خانوادگی: نوید حسین آبادی

ایمیل: hosseinabadi@iaushiraz.ac.irnavid.hosseinbadi@gmail.com

 

خلاصه وضعیت شغلی

سمت شغلی کنونی:

 • استادیار مهندسی مواد و متالورژی

عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خلاصه وضعیت تحصیلی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مهندسی مواد – گرایش سرامیک .............................................................................1393

گروه مهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس – ایران.

 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد – گرایش سرامیک .............................................................1385

گروه مهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس- ایران.

 • کارشناسی مهندسی مواد – متالورژی صنعتی .....................................................................1383

گروه مهندسی مواد – دانشگاه شیراز- ایران.

زمینه های فعالیت

 • طراحی، تولید، و مشخصه یابی قطعات پیشرفته مهندسی : فلزات و سرامیک ها
 • طراحی، اجرا، و مشخصه یابی اتصال های نامتناجس: فلز-سرامیک / فلز-کامپوزیت
 • طراحی، اجرا، و مشخصه یابی پوشش های سرامیکی پیشرفته
 • طراحی، اجرا، و بهینه سازی برنامه های کنترل کیفیت محصولات و فرایندهای مهندسی
 • طراحی، اجرا، و بهینه سازی برنامه های کنترل خوردگی و ممانعت کنندگی خوردگی سیستم های آب و بخار
 

 

شرح سوابق کاری

تا کنون-1390

استادیار مهندسی مواد و متالورژی - سرامیک

عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

تدریس دروس تخصصی مهندسی مواد و متالورژی – سرامیک.

هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری.

نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی مواد و متالورژی.

 

 

 

 

1393-1387

دکتری مهندسی مواد گرایش سرامیک

رساله: اتصال نفوذی بدنه های آلومینا با استفاده از نانوذرات هیدریدی.

با حمایت ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری.

با حمایت پژوهشکده صنایع خوردرویی.

دانشگاه تربیت مدرس تهران – ایران.

به راهنمایی: دکتر رسول صراف ماموری                          (rsarrafm@modaes.ac.ir)

با مشاوره: پروفسور علی محمد هادیان از دانشگاه تهران       (hadian@ut.ac.ir)

 

1385-1383

کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش سرامیک

پایان نامه: تولید نانوذرات آلیاژی CoFeCu به روش مکانیکی و شیمیایی.

با حمایت ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری.

با حمایت پژوهشکده صنایع نوین ایران.

با حمایت وزارت صنعت، معدن، و تجارت.

دانشگاه تربیت مدرس تهران – ایران.

به راهنمایی: دکتر رسول صراف ماموری                          (rsarrafm@modaes.ac.ir)

 

 

 • کارشناسی مهندسی مواد متالورژی صنعتی

پایان نامه: مشخصه یابی محصولات خلوص بالای کائولن.

با حمایت وزارت صنعت، معدن، و تجارت فارس.

دانشگاه شیراز – ایران.

 • به راهنمایی: دکتر سید ابولقاسم دهقان بنارکی      (dehghan@shirazu.ac.ir)
 • گروه مهندسی مواد – دانشگاه شیراز- ایران

خلاصه نگارش ها

 

عضویت ها

تاکنون-1390

سازمان ملی استاندارد ایران (کارشناس تدوین و ارزیابی استاندارد)

تاکنون-1387

انجمن نانوفناوری ایران

تاکنون-1383

انجمن سرامیک ایران

تاکنون-1382

انجمن متالورژی ایران

 

 

مقالات و کتب

Sol–gel synthesis of Sn/Fe co-doped TiO2 nanoparticles: study of structural, optical and photocatalytic properties

BK Kaleji, S Mirzaee, S Ghahramani, S Rezaie, N Hosseinabadi, ...

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 29 (14), 12351-12359

 

2018

 

     

 

     

 

Fabrication of Nb/V co-doped TiO2 thin films and study of structural, optical and photocatalytic properties

B Koozegar Kaleji, N Alami Fariman, N Hosseinabadi

International Journal of Nano Dimension 8 (3), 265-273

 

2017

     

Comparison of optical and structural properties of Cu doped and Cu/Zr co-doped TiO2 nanopowders calcined at various temperatures

NN Ilkhechi, BK Kaleji, E Salahi, N Hosseinabadi

Journal of Sol-Gel Science and Technology 74 (3), 765-773

 

2015

 

     

 

Diffusion bonding of alumina using interlayer of mixed hydride nano powders

N Hosseinabadi, R Sarraf-Mamoory, AM Hadian

Ceramics International 40 (2), 3011-3021

 

2014

 

Enhanced photoinduced super-hydrophilicity in sol–gel TiO2 thin films with co-doped Sn/Nb

BK Kaleji, N Hosseinabadi

Journal of sol-gel science and technology 69 (2), 412-417

 

2014

 

     

 

Skills assessment, PIAAC and the adult literacy agenda

M Milana, J Holford, P Jarvis, R Waller, S Webb

International Journal of Lifelong Education 33 (2), 121-124

1

2014

 

     

 

Enhanced photo-catalytic activity of TiO2 nanostructured thin films under solar light by Sn and Nb co-doping

BK Kaleji, N Hosseinabadi, A Fujishima

Journal of sol-gel science and technology 65 (2), 195-203

 

2013

 

     

 

Synthesis, phase study and magnetic characterisation of Co50Fe40Cu10 ternary alloy nanopowders prepared by mechanochemical alloying process

N Hosseinabadi, RS Mamoory, BK Kaleji

Powder Metallurgy 53 (3), 260-264

2010

 

   

 

Synthesis of Co3W–Cu composite nanopowders by mechanical milling and hydrogen reduction process

B Koozegar Kaleji, R Sarraf-Mamoory, N Hosseinabadi

Powder Metallurgy 53 (2), 174-176

 

2010

 

     

 

Alumina–copper joining by the sintered metal powder process

I Foroutan, RS Mamoory, N Hosseinabadi

Ceramics International 36 (2), 741-747

 

2010

 

                                         

 

 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ریخته گری 1 129 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/08 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیکهای 2 106863 0 نامشخص 97/10/13 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیکهای 3 105556 0 نامشخص 97/10/13 - 10:00 ترم اول 1397
استخراج فلزات 2(فلزات غیر آهنی) 206 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
الکترو سرامیک ها 1 100142 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
الکترو سرامیک ها 2 100143 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
پدیده های انتقال 107310 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
ترمو دینامیک مواد 1 100552 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
تئوری شیشه 106386 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
تئوری لعاب 337 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق،مقاله و رساله نویسی پیشرفته 1926 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی فیزیک 110010 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
علم مواد 109522 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215مهندسی شیمیعادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215مهندسی شیمیعادی/ 97/10/16 - 16:00 ترم اول 1397
فرآیند ساخت سرامیک ها 1 109909 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
فرآیند ساخت سرامیک ها 3 101911 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
ممانعت کننده های خوردگی 105290 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی (1) 104007 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
نقشه کشی صنعتی 111298 0 یکشنبه18:00 15:30 شماره کلاس 207م1عادی/ 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2