سید محمود رضا حجتی
 • سید محمود رضا حجتی 

 • | گروه مهندسی شیمی |
 • دانشیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

روزمه

 

1- مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: سید محمود رضا حجتی                 

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی شیمی

فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس تهران سال 1383 رشته مهندسی شیمی

شماره تماس:  09121327397                                

تاریخ تولد: 29/6/1348                     محل تولد:  شیراز

آدرس پست الکترونیکی:  hojjatimr@gmail.com  

شغل: دانشیار پایه 16 بخش مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از مهرماه 1382 تاکنون

نوع استخدام: رسمی قطعی

 

2- زمینه های تحقیقاتی

انتگراسیون حرارتی، طراحی شبکه مبدل های حرارتی، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف آب، تصفیه آب و پساب، طراحی فرآیند، جداسازی ، سوپرجاذب ها، غشا، رنگ های خورراکی

 

3- سمت های اجرایی

 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از مردادماه 1394 تا تیرماه 1395
 • رئیس دانشکده مهندسی شیمی و مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از اسفندماه 1393 تا شهریورماه 1394
 • مدیر گروه بخش مهندسی شیمی و مهندسی نفت دوره تحصیلات تکمیلی از مهرماه 1390 تاکنون
 • رئیس بخش مهندسی نفت، پلیمر و پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از اسفندماه  1382 تا مهرماه 1390
 • معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از بهمن ماه 1383 لغایت شهریور 1384
 • رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از آبان ماه 1385 تا فروردین ماه 1387
 • مدیر گروه بخش مهندسی پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از بهمن ماه 1382 لغایت 1386

 

 

4-  سوابق تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی شیمی – صنایع گاز – 1368 تا 1373 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – طراحی فرآیند- 1373 تا 1376 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • دکتری مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای صنایع نفت- 1377 تا 1383 از دانشگاه تربیت مدرس

 

5- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد 

تعیین ثابت سرعت شکست حرارتی نفتا با استفاده از ترمودینامیک آماری

 

6- عنوان رساله دکتری

طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با جنس ساختمانی مختلف با استفاده از برنامه ریزی ریاضی تحت نظر جناب آقای دکتر محمد رضا امیدخواه و آقای دکتر محمد حسن پنجه شاهی

 

7- سوابق شغلی

- یکسال همکاری بصورت قراردادی با شرکت صنایع شیمیایی سینا

- 4 سال همکاری بصورت استاد حق التدریس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

- 6 ماه همکاری با معاونت انرژی وزارت نیرو تهران

- 6 ماه همکاری با مرکز استاندارد و تحقیقات انرژی پژوهشکده صنعت نفت تهران بصورت نیمه وقت

- 5 سال مدیر عامل شرکت دانش بنیان پتروپارس رازی مستقر در پارک علم و فناوری فارس

-17 سال همکاری بصورت تمام وقت با بخش مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 

 

8- انجام پروژه های صنعتی

 • بهینه سازی واحد کولاک شیمی واقع در شهرک صنعتی شهرکرد
 • شبیه سازی واحد آمونیاک منطقه 2 پتروشیمی شیراز
 • ممیزی انرژی واحد آمونیاک منطقه 2 پتروشیمی شیراز
 • بهینه سازی مصرف آب واحد آمونیاک منطقه 2 پتروشیمی شیراز
 • انتگراسیون حرارتی واحدهای تقطیر اتمسفریک، تقطیر خلا و گرانروری شکن پالایشگاه شیراز
 • انتگراسیون حرارتی واحدهای یونیفاینر و پلاتفورمر پالایشگاه شیراز
 • انتگراسیون حرارتی واحد آیزوماکس پالایشگاه شیراز
 • انتگراسیون حرارتی واحد هیدروژن پالایشگاه شیراز

 

9- راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های

 • آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • آزمایشگاه انتقال حرارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • آزمایشگاه عملیات واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • آزمایشگاه نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • آزمایشگاه کنترل فرآیند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

10- ساخت دستگاه های آزمایشگاهی

 • دستگاه اسمز معکوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • دستگاه تراوش تبخیری و جذب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

11- عضویت در مجامع علمی و پژوهشی

                1- عضو انجمن مهندسی شیمی ایران

          2- عضور انجمن بین المللی مهندسی نفت SPE

          3- عصو انجمن انرژی

4- عضو انجمن مدیران صنایع فارس

5- عضو نظام مهندسی فارس

 

 

12- داوری مجلات علمی ISI و علمی پژوهشی

 -Iranian Journal of Chemical and Chemical Engineering.

- Silicon Journal Publish by Springer.

- نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران

- نشریه پژوهش نفت

- نشریه علوم و تکنولوژی پلیمر

 

12- زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

 1. طراحی شبکه مبدلهای حرارتی
 2. طراحی فرآیندهای شیمیایی
 3. بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی
 4. بهینه سازی مصرف انرژی و آب در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 5. انتگراسیون حرارتی فرآیندهای شیمیایی
 6. مدل سازی فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمی
 7. ساخت رنگ دانه های مجاز خوراکی
 8. ساخت سوپر جاذب با کاربرد کشاورزی

 

 

 

13- مقالات علمی چاپ شده در مجلات ISI، علمی پژوهشی و کنفرانس ها

 

I. Journal Papers:

 

[1] Hojati, M.R., Omidkhah, M.R., "A New Approach for Area Targeting in Heat Exchanger Network Design", Research and Scientific Journal Modarres Technical and Engineering, 10, 9 (2003)

 

[2] Hojjati, M. R., Omidkhah, M. R., Panjeh Shahi, M. H., "Cost Effective Heat Exchanger Network Design with Mixed Materials of Construction", Iran. J. Chem. & Chemical Eng., 23 (2) 89 (2004).

 

[3] Hojjati, M. R., Omidkhah, M. R., Panjeh Shahi, M. H., "Heat Exchanger Network Design with Pressure Drop Consideration Using Mathematical Programming", Iran. J. Chem. & Chemical Eng., 26 (1), 2007

 

[4] Omidkhah, M. R.; Akbari, A.; Hojjati, M. R; "Heat exchanger network area targeting considering stream allocation to shell or tubes". Computers and Chemical Engineering 32 (2008) 3143–3152.

 

[5] Omidkhah, M.R., Zeraatkar, A.R., Hojjati, M.R., “Pressure Level Optimization in Utility System Considering Variation of Physical and Thermodynamic Properties”, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, Vol. 28, Issue 1, 2009

 

[6] Motealleh, M., hojjati, M. R., Gandomkar, A., Khalifeh, M., Izadi, M., "Estimation of Fault Displacement by Analyz”ing Static Reservoir Pressure Data"., Petroleum Science and Technology, 31:341–349, 2013

 

[7] Ghazizadeh, E., Hassanajili, Sh., Hojjati, M.R., “Fabrication and investigation of nanocomposite based gas sensor for qualitative detection of H2S".  Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 29, 443-454, 2016.

 

 

[8] Jamshidi. H., Hassanajili, Sh., Hojjati, M. R., “Filtration of industrial waste water contaminated by ammonia using nanocomposite membrane based on polyesterurethane”, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering.(Persian) Vol. 36- No. 1(2017)                

 

[9] Hojjati, M. R., "Retrofit of Atmospheric Heat Exchanger Network in Shiraz Petroleum Refinery"., Iranian Chemical Engineering Journal. (Persian) Vol. 15- No.88 (2017).

 

[10] Ghaem far, E. Hojjati, M. R., "Microencapsulation of caramel color production from grape and date by freeze drying.", Iranian Food Science and Technology Research Journal (persion)., Vol. 14, No. 1, Apr. May. 2018, p. 145- 161

 

[11] Zahra Jazebi,Z., Hojjati, M.R., Kasraian, A., "Preparation and properties of superabsorbent nanocomposite of acrylamide/acrylic acid/bentonite for uses in agriculture with different soil salinities"., Petroleum Research Journal vol.38, No. 98, 2018

 

[12] Vosoughi, S., Hojjati, M.R., Kasraian, A., Preparation and Properties of Superabsorbent Hydrogel Nanocomposite of Acrylamide-Acrylic acid and Zeolite for Uses of Agriculture"., Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian) Vol. 30- No.5 (2018)

 

[13] Ansari, M., Hojjati, M. R., "Extraction, optimization and microencapsulation of edible anthocyanin pigments from red onion peel and red cabbage", Journal of food research (perisan) Vol. 28-No. 1 (2018)

                             

[14] Azizi, N., Hojjati, M.R., Zarei, M. M.," Study of CO2 and CH4 Permeation Properties through Prepared and Characterized Blended Pebax-2533/PEG-200 Membranes'., Silicon, Vol 10. No 4. PP 1461-1467  (2018)

 

[15]  Azizi, N., Hojjati, M.R., Using Pebax-1074/ZIF-7 mixed matrix membranes for separation of CO2 from CH4".,Petroleum Science and Technology., Vol 36, No. 13, pp 993-1000, (2018)

[16] Hojjati, M.R.; Hassanajili, Sh; Forootan, A,; “The effect of structural parameters on the cross-linking of two cable grades of LLDPE”., accepted in "Iranian Chemical and Chemical Engineering Journal".Vol 37 No.1 (2018)

 

[17] Azizi, N., Homayoon, R., Hojjati, M. R., Predicting the Colebrook-White friction factor in the pipe flow by new explicit correlations., Journal of Fluid Engineering, Vol. 141, No 5, pp 2011-2018 (2018)

 

[18] Kazeminejadfard, F., Hojjati, M.R., Preparation of superabsorbent composite based on acrylic acid-hydroxypropyl distarch phosphate and clinoptilolite for agricultural applications., Journal of Applied Polymer Science, Vol. 136, No. 16, pp 47365- 47378 (2019)

 

[19] Hojjati, M.R., Namdari, H., Conceptual design of distillation columns sequence for separation of pentane and hexane from C5+ stream of LPG unit, accepted in Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects Journal. (2019)

 

[20] Niroomand, H., Hojjati, M.R., The Phytoremediation of Nickel ion-containing aqueous solution By Egyptian lotus and Cyperusalternifolius., accepted in Journal of Water & Wastewater (2019)

 

 

II. Congress Papers:

 

[1] Hojjati, M.R.; Omidkhah, M. R., Zeratkar, A. R.; "Identification of the optimal pressure levels in total site utility". 5th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2007).

 

[2] Akbari, A., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., "Heat Exchanger Network Area Targeting considering Stream Passage through Shell or Tubes"; 5th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2007).

 

[3] Hojjati, M. R., Omidkhah, M.R.; "Heat Exchanger Network Design of Formaline Plant in Sina Chemical Industry Company".11th Chemical Engineering Conference at Tarbiat Modares University 2006.

 

[4] Moosavi, E., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R.; " Minlp synthesis of heat exchanger networks with variable physical properties of fluids"; 12th Chemical Engineering Conference at Sahand University.

 

[5] Hojjati, M. R., Omidkhah, M. R.; "Systematic Solution of material balance in chemical industry";  12th Chemical Engineering Conference at Sahand University, 2008

 

[6] Hojjati, M. R., A new approach for area targeting in HEN with variable heat transfer coefficients and fouling factor consideration, 6th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2009).

 

[7] Fakharzadeh, H.R., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., Optimization of Steam Network in Shiraz Refinery, 6th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2009).

 

[8] Ghatee, Z., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., A new approach for area targeting in HEN with variable fouling factor consideration, 6th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2009).

 

[9] Ghannadi, H.R., Omidkhah, M. R., Hojjati, M. R., A new approach for area targeting in HEN with variable Physical Propetries, 6th International Chemical Engineering Conference Kish Island (2009).

 

[10] Hojjati, M. R., Alavi, H.; “Optimization of water network of Ammonia Plant in Shiraz Petrochemical Complex”; 1st oil gas petrochemical conference, 2015

[11] Elham Gholaminejad,  Shadi Hassanajili, Mahmoud Reza Hojjati, Investigation of physical and mechanical properties of polyurethane-polycaprolactone porous membrane for tissue engineering, ISPST 2014, Tehran, Iran.

 

12- محمد رضا حسام الدینی، سید محمود رضا حجتی." مدلسازی و حل عددی انتشار فشار و غلظت در سنگهای شیلی". چهارمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی و نفت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر آبان ماه 1394

 

13- محمد رضا حسام الدینی، سید محمود رضا حجتی." ضرائب فنومنولوجیک و تاثیر آن در انتشار فشار و غلظت در سازندهای شیلی". چهارمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی و نفت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر آبان ماه 1394

 

14- محمد رضا حسام الدینی، سید محمود رضا حجتی." بررسی و مدل سازی اثر نمک ها به عنوان افزایه های مورد استفاده در گل حفاری در سازندهای شیلی". چهارمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی و نفت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر آبان ماه 1394

 

15- آیسان رمضانی، محمود رضا حجتی، علی صمدی افشار. " شبیه سازی و بهینه سازی پارامترهای علمیاتی برج واحد تثبیت میعانات گازی در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی". ششمین کنفرانس ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی، مرکز همایش های صدا و سیما 6 خردادماه 1395

 

16- پوریا قاسمی گودرزی، محمود رضا حجتی. " بررسی مطالعات سینتیکی تولید آکریلیک اسید از پروپیلن". پنجمین کنفرانس بین المللی نوع آوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی". دانشگاه تهران 2018

 

17- محمود رضا حجتی، مرضیه حاتمی سلوکلو." شبیه سازی واحد تولید آمونیاک با استفاده از مدل سینتیکی تمکین". پنجمین کنفرانس بین المللی نوع آوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی". دانشگاه تهران 2018

 

18- محمود رضا حجتی، رضا تیموری." شبیه سازی واحد متانول پتروشیمی شیراز با استفاده از مدل سینتیکی واندن بوش فرومنت ". پنجمین کنفرانس بین المللی نوع آوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی". دانشگاه تهران 2018

 

 

[19] Nemati, M., Hojjati, M.R., "Conceptual Design of Ethyl Benzene Production Process by Alkylation of Benzene with Ethylene"., 10th International Chemical Engineering Conference Esfahan (2018).

 

[20] Ghasemi, Hojjati, M.R.,"Hydrodynamic Simulation Of C3-cut Hydrogenation Trickle Bed Reactor By CFD"., 10th International Chemical Engineering Conference Esfahan (2018).

 

[21] Ghasemi, Hojjati, M.R.,"Evaluation Of Two Phase Flow Distribution In Trickle Bed Reactor By CFD".,10th International Chemical Engineering Conference Esfahan (2018).

 

22- ساجد همتی تزنگی، محمود رضا حجتی. " اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد فراورش نفت سروستان-سعادت آباد با استفاده از تکنولوژی پینچ". شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، 2-4 بهمن ماه 1397

 

23- پرویز شفیعی، محمود رضا حجتی. " طراحی مفهومی و انتگراسیون حرارتی تاسیسات تقویت فشار گاز ارسنجان". شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، تهران، 2-4 بهمن ماه 1397

 

 

15- پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری راهنمایی/مشاوره

 

16- تالیف کتاب

طراحی راکتورهای شیمیایی

 

17- دروس تدریس شده

          دوره کارشناسی:

 1. موازنه انرژی و مواد     2- ترمودینامیک 1 و 2     3- مکانیک سیالات     4- انتقال حرارت    

5- حرارت کاربردی          6- انتقال جرم                7-  عملیات واحد1        8- سینتیک و طراحی راکتور

 1. اقتصاد و طرح مهندسی  10-  شیمی صنعتی 2  

 

دوره تحصیلات تکمیلی:

 1. انتقال جرم پیشرفته                             
 2. سیتیک و طرح راکتور پیشرفته       
 3. بهینه سازی در مهندسی شیمی
 4. اصول مهندسی فرآیند
 5. تکنولوژی پینچ
 6. انتگراسیون فرآیندهای شیمیایی
 7. طراحی راکتورهای بیوشیمیایی

 

18- آشنایی با نرم افزارهای مهندسی شیمی

 1. نرم افزار HYSYS
 2. نرم افزار ASPEN PLUS
 3. نرم افزار ASPEN PINCH
 4. نرم افزار ASPEN WATER
 5. نرم افزار ASPEN UTILITY
 6. نرم افزار SUPERTARGET
 7. نرم افزار PROSTEAM
 8. نرم افزار بهینه سازی GAMS

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد و طرح مهندسی 105271 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 318عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 318عادی/ 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
تکنولوژی پینچ (pinch) 107309 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
سینتیک و طراحی راکتور 592 0 یکشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 318عادی/سه شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 318عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
طراحی مفهومی فرآیند ها 107321 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
اقتصاد و طرح مهندسی 105271 0 یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 318عادی/سه شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 318عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 103925 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 318عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 318عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
تکنولوژی پینچ (pinch) 107309 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 318عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
طراحی مفهومی فرآیند ها 107321 0 پنج شنبه14:00 10:30 شماره کلاس 318عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 10:00 ترم دوم 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1