رحیم غیور

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک دیجیتال پیشرفته 930467 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
تئوری و فناوری ساخت افزارهای نیم رسانا 930119 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
سیستم های مخابرات نوری 589 0 نامشخص 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نانو الکترونیک 930144 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
الکترونیک دیجیتال پیشرفته 930467 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
الکترونیک لیزر 930124 0 پنج شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سیستم های مخابرات نوری 589 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مدارهای مجتمع خیلی فشرده 930121 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/04/09 - 10:30 ترم دوم 1396
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی 930120 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه