محمدرضا فیلی زاده

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی 249 0 دوشنبه17:30 14:30 شماره کلاس 318م1عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
اقتصاد مهندسی پیشرفته 111701 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 105391 0 نامشخص 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 105391 0 دوشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مدیریت و کنترل پروژه 111111 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 318م1عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص 3963
اقتصاد مهندسی پیشرفته 111701 0 باگروه : :00عادی/باگروه :00 :00عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 110040 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
تحقیق درعملیات (2) 105317 0 سه شنبه15:59 13:00 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
تئوری و کاربرد پایایی 111721 0 چهار شنبه13:00 10:16 شماره کلاس 218م1عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه