دارا فاضل

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 202 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 216م1عادی/شنبه14:30 13:00 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
استاتیک 202 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 سه شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
استاتیک و مقاومت مصالح 204 0 یکشنبه15:00 13:30شماره کلاس307م1عادی/سه شنبه15:00 13:30شماره کلاس307م1عادی/ 96/03/21 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریاضی مهندسی 517 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 96/03/21 - 13:30 ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه