اشکان شریفی زروانی
 • اشکان شریفی زروانی 

 • | گروه مهندسی عمران |
 • استادیار
 • اتاق : 101
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

توضیحات استاد

مقالات و کتب

 

Journals:

1 -Sharifi, A. and Banan, M. R. (2008). “Energy Index Method: A technique for identification of structural damages”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 134(6): 1061-1064.

2 -Sharifi, A., Banan, M. R. and Banan, M. R. (2012). “A strain-consistent approach for determination of bounds of ductility damage index for different performance levels for seismic design of RC frame members”, Engineering Structures, 37: 143-151.

3 -Jabari, M., Yosefi, M. and Sharifi, A. (2014). “Designing the possibility of eliminating shear reinforcements in the portal’s function in buildings with the technology of flat durable insulated molds”, International Journal of Current Life Sciences, 4(10): 8800-8805.

4 -Sharifi, A. and Banan, M. R. (2014). “A global method for structural damage detection Part I: Theory and computational aspects”, Scientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering, 21(6): 1803-1812.

5 -Banan, M. R. and Sharifi, A. (2014). “A global method for structural damage detection Part II: A comparative study and verification”, Scientia Iranica, Transactions A: Civil Engineering, 21(6): 1813-1820.

6 -Haghighat, A. and Sharifi, A. (2018). “Evaluation of modified fish-bone model for estimating seismic demands of irregular MRF structures”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 62(3): 800-811.

7 -Rastegarian, S. and Sharifi, A. (2018). “An Investigation on the Correlation of Inter-story Drift and Performance Objectives in Conventional RC Frames”, Emerging Science Journal, 2(3): 140-147.

8 -کریمی خرمی، م.، بنان، م. ر. و شریفی زروانی، ا. (1397). ”ارزیابی دقت تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده براساس جابجایی در مقایسه با روش FEMA356 در برآورد تقاضاهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با نامنظمی هندسی در ارتفاع“، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، شناسه دیجیتال (DOI): 10.22060/CEEJ.2018.14491.5671

Conferences:

1 -Sharifi, A. and Banan, M. R. (2004). “A technique for structural damage identification from either static or dynamic response”, Proceeding of National Conference on Earthquake, Kerman, Iran, pp. 125-223.

2 -Sharifi, A. and Banan, M. R. (2007). “Structural damage detection using modal data”, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran.

3 -فرهادی قلاتی، پ. و شریفی زروانی، ا. (1391). ”ارزیابی روش بار افزایشی سازگار با برش طبقات برای تحلیل لرزه­ای استاتیکی غیرخطی معادل قاب­های خمشی بتن آرمه نامنظم در ارتفاع“، اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، کرمان، ایران، مقاله شماره 111 کد: DE-148.

4 -حیدری، ر.، رازانی، ر. و شریفی زروانی، ا. (1391). ”بررسی توزیع تنش­های برشی ایجاد شده ناشی از زلزله در دیافراگم سقف سیستم سازه‌ای خرپای متناوب“، دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، بابلسر، ایران.

5 -حیدری، ر.، رازانی، ر. و شریفی زروانی، ا. (1391). ”بررسی رفتار غیر خطی سیستم سازه ای خرپای متناوب“، سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، ایران.

6 -حیدری، ر.، رازانی، ر. و شریفی زروانی، ا. (1391). ”ضریب رفتار سیستم سازه­ای خرپای متناوب“، همایش ملی عمران و توسعه پایدار زیر مجموعه هفتمین سمپوزیوم بین­المللی علوم و تکنولوژی(7th SASTech)، مشهد، ایران.

7 -صحاف، ا.، رازانی، ر. و شریفی زروانی، ا. (1393). ”بررسی رفتار لرزه­ای سازه­های دارای سیستم مستهلک کننده انرژی جدید در طبقه اول نرم“، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، ایران.

8 -حیدری چهل خانه، ح. و شریفی زروانی، ا. (1393). ”ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های بتن مسلح منظم و نامنظم در پلان با ارتفاع متوسط“، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، ایران.

9 -صحاف، ا.، رازانی، ر. و شریفی زروانی، ا. (1393). ”ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺮﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﺮﻡ“، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ، تهران، ایران.

10 -کاردانیان، ع.، کدیور، م. ح. و شریفی زروانی، ا. (1395). ”کمانش خطی ورق های حفره دار تحت اثر بار متمرکز تک محوره و ارزیابی اثر پیکر بندی حفره ها بر کمانش ورق ها“، سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، ایران.

11 -رستگاریان، س. و شریفی زروانی، ا. (1395). ”تعیین یک رابطه منطقی بین تغییر مکان نسبی طبقات و میزان آسیب سازه ای در قاب های خمشی بتن آرمه متعارف“، سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، ایران.

12 -ابراهیمی، م. و شریفی زروانی، ا. (1397). ”مقایسه دقت روش ضرایب در تخمین جابجایی مفاصل پلاستیک قاب‌های خمشی متوسط و ویژه با ضریب رفتار معلوم“، سومین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه‌های نوین در مهندسی عمران، همدان، ایران.

13 -ابراهیمی، م. و شریفی زروانی، ا. (1397). ”ارزیابی دقت تحلیل دینامیکی غیر خطی مبتنی بر روش ضرایب در برآورد تغییر شکل‌های موضعی قاب‌های خمشی منظم تحت اثر زلزله‌های نزدیک به گسل با جهت پذیری پیشرونده“، سومین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری، تهران، ایران.

14 -ابراهیمی، م. و شریفی زروانی، ا. (1397). ”ارزیابی دقت استفاده از نسبت جابجایی غیر الاستیک سیستم‌های یک درجه آزادی در تخمین تغییر شکل‌های موضعی سیستم‌های چند درجه آزادی منظم تحت اثر زلزله‌های نزدیک گسل“، سومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران، ایران.

 
 • پایان­نامه های مقطع کارشناسی ارشد
 • پایان نامه­های راهنمایی شده:

1 -پرهام فرهادی قلاتی، ارزیابی روش بار افزایشی سازگار با برش طبقات برای تحلیل لرزه­ای استاتیکی غیرخطی معادل قاب­های خمشی نامنظم بتن آرمه، تاریخ دفاع 25/11/1390

2 -مهدی مکارم، ارزیابی روش ترکیب سازگار مودها برای تحلیل لرزه­ای استاتیکی غیر خطی معادل قاب­های خمشی نامنظم بتن آرمه، تاریخ دفاع 29/11/1391

3 -وحید عودبر، ارزیابی روش­های تقریبی برای تخمین ماکزیمم تغییر شکل­های غیر الاستیک تقاضا در سازه­های دو درجه آزادی، تاریخ دفاع 29/11/1391

4 -رضا رحیمیان، ارزیابی اثرات نامنظمی در ارتفاع بر عملکرد لرزه­ای قاب­های خمشی بتن آرمه با ارتفاع متوسط، تاریخ دفاع 20/03/1392

5 -حسن حیدری چهل خانه، ارزیابی اثرات نامنظمی در پلان بر عملکرد لرزه­ای قاب­های خمشی بتن آرمه با ارتفاع متوسط، تاریخ دفاع 17/04/1392

6 -سالار دلاور قشقایی، ارزیابی لرزه­ای قاب­های خمشی بتن­آرمه طراحی شده طبق مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از شاخص آسیب شکل­پذیری، تاریخ دفاع 06/11/1393

7 -محمدرضا لطیفیان، ارزیابی روش­های آنالیز غیر خطی استاتیکی معادل برای تخمین تقاضای لرزه­ای سازه­های قاب خمشی فولادی با پلان نامتقارن، تاریخ دفاع 14/12/1393

8 -سید افشین ساختمانی، بهبود روش ضرایب برای وارد کردن اثرات پیچش در تخمین سطح عملکرد سازه­های قاب خمشی با پلان نامنظم، تاریخ دفاع 28/11/1394

9 -سعید رستگاریان، تعیین یک رابطه منطقی بین تغییر مکان نسبی طبقات و میزان آسیب سازه‌ای در قاب‌های خمشی بتن آرمه متعارف، تاریخ دفاع 09/06/1395

10 -علی اکبر زمانی، ارزیابی روش پوش اور مودال پیاپی (CMP) برای تخمین تقاضای لرزه­ای سازه­های قاب خمشی نامنظم در پلان و ارتفاع، تاریخ دفاع 11/07/1395

11 -امین حقیقت، برآورد تقاضای لرزه‌ای دوران مفاصل پلاستیک قاب‌های خمشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی مدل‌های متراکم، تاریخ دفاع 19/06/1396

12 -مجتبی زارع، بررسی دقت تحلیل دینامیکی خطی در برآورد تغییر شکل غیرالاستیک سیستم چند درجه آزادی منظم با استفاده از نسبت جابجایی غیرالاستیک سیستم یک درجه آزادی، تاریخ دفاع 26/09/1396

13 -محمدرضا فاطمی بوشهری، بررسی عملکرد لرزه­ای براساس شاخص آسیب برای پل های متعارف بتنی طرح شده با مشخصات لرزه‌ای حالت حدی آشتو، تاریخ دفاع 02/11/1396

14 -سید رضا حسینی، ارزیابی دقت روش بار افزون مبتنی بر برش مودال در برآورد تقاضای لرزه‌ای ساختمان‌های نامنظم در پلان با خروج از مرکزیت یک طرفه، تاریخ دفاع 18/06/1397

15 -مهرداد ابراهیمی ارزیابی دقت استفاده از نسبت جابجایی غیرالاستیک سیستم‌های یک درجه آزادی در تخمین تغییرشکل‌های موضعی سیستم‌های چند درجه آزادی منظم تحت اثر زلزله‌های نزدیک گسل با جهت‌پذیری‌ پیش‌رونده، تاریخ دفاع 21/06/1397

 • پایان نامه­های در دست راهنمایی:

1 -اسماعیل اسمعیلی آبدر، ارزیابی دقت تحلیل دینامیکی خطی مبتنی بر روش طیف ظرفیت در مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی در تخمین تغییر شکلهای موضعی سازههای قاب خمشی فولادی با نامنظمی هندسی در ارتفاع، تاریخ اخذ کد 22/07/1397

2 -محمد پویان، ارزیابی روش‌های تقریبی در برآورد جابجایی هدفِ سازه‌های با ضریب رفتار معلوم، تاریخ اخذ کد 22/07/1397

3 -سعیده شریفی، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ استاتیکی غیرخطی معادل کران بالای بهبود یافته در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ در ارﺗﻔﺎع، تاریخ اخذ کد 28/08/1397

4 -سید سعید رضا ریاستیان، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ استاتیکی غیرخطی معادل کران بالای توسعه یافته در برآورد تقاضای لرزه‌ای ساختمان‌های نامنظم در پلان با خروج از مرکزیت یک طرفه، تاریخ اخذ کد 28/08/1397

5 -مهران حیدری نسب، ارزیابی دقت تحلیل دینامیکی خطی مبتنی بر روش طیف ظرفیت در مقایسه با تحلیل استاتیکی غیرخطی در تخمین تغییر شکل‌های موضعی سازه‌های قاب خمشی فولادی با نامنظمی هندسی در ارتفاع تحت اثر زلزله‌های نزدیک به گسل، تاریخ اخذ کد 28/08/1397

6 -زینب خسروی، ارزیابی دقت روش خطی سازی معادلِ بدون تکرار در برآورد نیازهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی منظم دو بعدی، تاریخ اخذ کد 28/08/1397

7 -حسین کیانی، ارزیابی رفتار غیر الاستیک دیوارهای برشی فولادی بدون سخت‌کننده با حفره حلقوی مرکزی و حفره‌های ربع دایره‌ای در گوشه‌ها با تاکید بر تاثیر نسبت ابعاد دهانه، تاریخ اخذ کد 28/08/1397

 • پایان نامه­های مشاوره شده:

1 -سعید فیروزی، بررسی عملی بودن استفاده از پنل­های یک طرفه یا دو طرفه ساندویچی فولادی به عنوان سیستم سازه­ای سقفی دال تخت و دیوار برشی، استاد راهنما دکتر رضا رازانی، تاریخ دفاع 19/08/1390

2 -رامین حیدری، بررسی رفتار لرزه­ای سازه خرپای متناوب و روش­های بهبود عملکرد لرزه­ای و اقتصادی آن، استاد راهنما دکتر رضا رازانی، تاریخ دفاع 05/05/1391

3 -امیر تابع بردبار، بررسی دینامیکی ایزولاسیون لرزه­ای سازه­ها با استفاده از ستون­های با انتهای گردشده خاص در طبقه اول با خصوصیات میرایی و بازگشت به حالت اولیه، استاد راهنما دکتر رضا رازانی، تاریخ دفاع 08/05/1391

4 -محمد اسمعیل نژاد شیرازی، تعیین محل ترک در تیرها با استفاده از پاسخ دینامیکی، استاد راهنما دکتر علیرضا وثوقی، تاریخ دفاع 30/04/1392

5 -جمال­الدین کریمی، توسعه آیین نامه زلزله 2800 ایران جهت محاسبه برش پایه در انواع خاک­های مجاور گسل، استاد راهنما دکتر محمدقاسم وتر تیمجانی، تاریخ دفاع 31/06/1392

6 -علیرضا کاردانیان، کمانش خطی ورق های حفره دار و ارزیابی اثر پیکربندی حفره ها بر کمانش ورق ها تحت اثر بارهای گسترده و متمرکز تک محوره، استاد راهنما دکتر محمدحسن کدیور، تاریخ دفاع 07/08/1392

7 -فهیم دهقانی، بررسی عملکرد لرزه ای طرحهای بهینه دیوارهای برشی فولادی مرکب دارای عرضهای مختلف بازشو در ارتفاعات مختلف ساختمان، استاد راهنما دکتر رضا رازانی، تاریخ دفاع 24/10/1392

8 -احمد صحاف، بررسی رفتار لرزه ای یک نوع میراگر-جداساز سازه­ای جدید متشکل از قاب طبقه اول نرم دارای ستونهای مایل بلند شونده با اتصالات چرخشی اصطکاکی، استاد راهنما دکتر رضا رازانی، تاریخ دفاع 27/11/1392

9 -حامد لشنی زادگان، میزان جذب انرژی در المان­های قاب خمشی و مهاربندی فولادی، استاد راهنما دکتر عبدالرضا زارع، تاریخ دفاع 30/11/1392

10 -سید وحید هاشمی دشتکی، بررسی تاثیر طرح اختلاط در رفتار فراکتالی ترک در نمونه­های بتنی، استاد راهنما دکتر محمدهادی فتاحی، تاریخ دفاع 27/06/1393

 
 • سوابق اجرایی
 1. مدیر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس از تاریخ 10/2/1390 تا 30/8/1393
 2. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس از تاریخ 10/2/1390 تا 30/8/1393
 3. دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس از تاریخ 15/5/1390 تا 30/8/1393
 4. عضو کارگروه صلاحیت علمی گروه عمران منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1389
 5. عضو کمیته داوری مسابقات و جشنواره­های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی سال 1388
 6. عضو کمیته اجرایی چهارمین جشنواره بین­المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران اردیبهشت 93
 7. عضو کمیته داوری چهارمین جشنواره بین­المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران اردیبهشت 93
 8. عضو کار گروه تخصصی عمران دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس سال 1396
 9. رئیس کمیته مصاحبه دکترای تخصصی مهندسی عمران – سازه سال 1397
 10. مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در مقطع تحصیلات تکمیلی از سال 1396
 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1063 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 چهار شنبه16:00 14:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 778 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 116عادی/سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
مقاومت مصالح 1 778 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 116عادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/10/15 - 09:00 3963
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/05/15 - 09:00 ترم دوم 1396
تحلیل غیر ارتجاعی سازه 1063 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار و روش تحقیق 100657 0 چهار شنبه16:30 14:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
سمینار و روش تحقیق 100657 0 چهار شنبه13:30 12:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/05/15 - 11:00 ترم دوم 1396
مقاومت مصالح 1 778 0 یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 118عادی/سه شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 118عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1