امیرحسین  قیصری
  • امیرحسین قیصری 

  • | گروه مهندسی برق |
  • مربی
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 108772 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 108772 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 108772 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 107110 0 نامشخص 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه برق 23120242 0 سه شنبه13:30 12:00شماره کلاس104 کارگاهعادی/ نامشخص ترم اول 1397
ماشین های الکتریکی 2 688 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
ماشین های الکتریکی 2 688 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
ماشین های الکتریکی مخصوص 107113 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
الکترومغناطیس 254 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/06/04 - 10:30 3963
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه