علیرضا حاجیانی بوشهریان
  • علیرضا حاجیانی بوشهریان 

  • | گروه مهندسی عمران |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

توضیحات استاد

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 402عادی/ 97/10/12 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 یکشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 402عادی/ 97/10/12 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 یکشنبه11:30 09:30 شماره کلاس 402عادی/ 97/10/12 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 سه شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 402عادی/ 97/10/12 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 نامشخص 97/10/12 - 10:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 نامشخص 97/10/12 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه راهسازی 327 0 نامشخص 98/04/15 - 12:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
روش های اجرا گود و سازه نگهبان 120071 0 دوشنبه11:30 09:30 شماره کلاس 115عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی 527 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 9عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
مکانیک خاک 2 112031 0 دوشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 115عادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
مهندسی پی 843 0 سه شنبه16:00 14:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/ 97/10/19 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه راهسازی 327 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/10/15 - 09:00 3963
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 97/10/15 - 10:00 3963
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 402عادی/ 97/03/21 - 10:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه مکانیک خاک 105019 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 402عادی/ 97/03/21 - 10:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2