زهرا عادل پور
  • زهرا عادل پور 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریزموج وآنتن 107119 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/22 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های مخابرات نوری 930607 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی 521 0 سه شنبه16:00 13:00 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
ریاضی مهندسی 517 0 سه شنبه19:00 16:00 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
ریزموج وآنتن 107119 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مباحث ویژه 930146 0 چهار شنبه10:15 08:15 شماره کلاس 315م1عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه