دسترسی سریع
×

نام رشته های کارشناسی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

حقوق (پاره وقت)

مترجمی زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی (پاره وقت)

روانشناسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی(پاره وقت)

آموزش زبان انگلیسی

فلسفه و حکمت اسلامی

فقه و حقوق اسلامی

ادیان وعرفان

علوم سیاسی

علوم سیاسی(پاره وقت)

اقتصاد
اقتصاد(پاره وقت)
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی(پاره وقت)

مدیریت بیمه

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی(پاره وقت)

حسابداری

علوم ورزشی

جغرافیا

ریاضیات و کاربردها

فیزیک

فیزیک(پاره وقت)

زمین شناسی

آمار

علوم مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی پلیمر

مهندسی نفت

مهندسی صنایع

ایمنی صنعتی

مهندسی بهره برداری راه آهن

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر(پاره وقت)

علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی باغبانی(پاره وقت)

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی آب

علوم و مهندسی آب(پاره وقت)

علوم و مهندسی خاک
علوم و مهندسی خاک(پاره وقت)
 

نقاشی

مهندسی شهرسازی

ادبیات نمایشی

کارگردانی

 

نام رشته های کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

آموزش و پرورش ابتدایی

مدیریت بازرگانی

حسابداری

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

آموزش ریاضی

آمار

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی فناوری متالوژی – ذوب فلزات

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

مهندسی فناوری ساخت و تولید

مهندسی فناوری جوش

هنرهای تجسمی –نقاشی

معماری

 

شهریه تقریبی رشته ها در مقاطع مختلف

باسمه تعالی

کلیه پذیرفته شدگان آزمون غیر پزشکی سال تحصیلی 1400  دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

جهت ثبت نام باید جمع کل مبلغ اعلام شده به حساب دانشگاه واریز نمایید

ضمناً مابقی شهریه متغییر باید بعد از انتخاب واحد به حساب دانشگاه واریز گردد

رشته های دکتری تخصصی 

 (کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

مبلغ تقریبی هر ترم

1

رشته های علوم انسانی:

آموزش زبان انگلیسی-حقوق-اقتصاد و غیره

102,871,208

140،000،000

2

رشته های غیر علوم انسانی:

برق مکانیک معماری و غیره

153,844,009

170،000،000

 

کلیه شهریه ها به صورت علی الحساب می باشد

 

تذکر1:پذیرفته شدگاان شاهد و جانباز(شامل فرزندان، همسرو خود جانباز)فقط باید مبلغ بیمه و خدمات آموزشی را واریز نمایند

 

رشته دکتری حرفه ای (پزشکی / دندانپزشکی )

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

1

دندان پزشکی

908,305,126

 

2

دندان پزشکی : خودگردان

 

کلیه شهریه ها به صورت  علی الحساب می باشد

 

 

رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

مبلغ تقریبی هر ترم

1

رشته های علوم انسانی:

آموزش زبان انگلیسی-حقوق- علوم سیاسی

مدیریت-علوم اقتصادی

39,211,109

55،000،000

2

رشته های غیر علوم انسانی:

 

ریاضی-زمین شناسی-مهندسی کشاورزی کلیه گرایش ها-فیزیولوژی سازهای آبی-بیماری شناسی گیاهان-شناسایی و مبارزه با علف های هرز-مهندسی آب گیاهان دارویی

مهندسی(شیمی-پلیمر-فیتو شیمی-صنایع-مکانیک) و غیره

42,886,272

65،000،000

کلیه شهریه ها به صورت  علی الحساب می باشد

 

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

مبلغ تقریبی هر ترم

1

آموزش ابتدایی(آموزش معلمان)

10,475,000

25،000،000

2

مدیریت بازرگانی - حسابداری

10,881,000

25،000،000

3

آموزش ریاضی(آموزش معلمان)-آمار

18,389,000

32،000،000

4

مهندسی مکانیک حرارت سیالات

23,000,000

35،000،000

5

علمی کاربردی( معماری-نرم افزار کامپیوتر) الکترونیک برق قدرت

مهندسی تکنولوژی( ساخت و تولید-مکانیک خودرو)

24,060,000

35،000،000

6

تربیت بدنی-علوم ورزشی

25,797,000

35،000،000

 

کلیه شهریه ها به صورت علی الحساب می باشد

 

 

رشته های کارشناسی پیوسته

(کلیه مبالغ بر حسب ریال می باشد)

ردیف

نام رشته

شهریه ثابت

مبلغ تقریبی هر ترم

1

رشته های هنر:

نوازندگی سازهای ایرانی

23,076,000

35،000،000

2

رشته های علوم انسانی:

حقوق-علوم سیاسی- مترجمی و دبیری زبان انگلیسی -ادبیات عرب - فلسفه و حکمت اسلامی- الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان- زبان و ادبیات فارسی- فقه و حقوق اسلامی

اقتصاد  - مدیریت  -  حسابداری -  روانشناسی

جغرافیا ژئومورفولوژی -آب و هواشناسی  و  غیره

11,700,000

25،500،000

3

رشته های فنی و مهندسی:

مهندسی کامپیوتر- مکانیک- عمران- صنایع- بهره برداری راه آهن-متالوژوی صنعتی و سرامیک-برق و مخابرات- برق و قدرت و غیره

مهندسی کشاورزی(کلیه گرایش ها)

16,800,000

32،000،000

4

رشته های علوم پایه:

زمین شناسی-اقتصاد نظری-فیزیک-ریاضیات و کاربرد ها-آمار و کاربردها- ریاضی مهندسی- میکروبیولوژی و غیره

14,239,000

30،000،000

5

رشته های مهندسی:

مهندسی نفت- صنایع پلیمر- پلیمر- شیمی کاربردی - شیمی- تکنولوژی علوم رنگ- زمین شناسی کاربردی - معماری  شهرسازی و غیره

19,518,000

35،000،000

6

کلیه گرایشهای نمایش- کارگردانی  - نمایش نقاشی - ادبیات نمایش  و  غیره

19,758,000

35،000،000

7

تربیت بدنی و علوم ورزشی ( مدیریت ورزشی- فیزیولوژی ورزشی ) و غیره

19,879,000

35،000،000

 

کلیه شهریه ها به صورت علی الحساب می باشد