دسترسی سریع
×

پیمایش

فرآیند ثبت نام ورودی های جدید

فرآیند ثبت نام ورودی های جدید

 

با عرض خوش آمد به دانشجویان ورودی جدید

فایل راهنمای پذیرش غیرحضوری پذیرفته شدگان جدید سال 1399 را از این قسمت دانلود نمایید
 

مدارک موردنیاز جهت آپلود توسط پذیرفته شد گان جدید در سامانه آموزشیار از آدرس زیر قابل رویت است:
http://edu.iau.ac.ir/Home/NewsList

 

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار