تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99/1398 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 05 / یهمن ماه / 98

برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 99/1398

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

شنبه 05/11/98 لغایت پنجشنبه 10/11/98

شروع کلاس ها

شنبه 12/11/98

حذف و اضافه

شنبه 26/11/98 لغایت پنجشنبه 01/12/98

حذف 16/3

شنبه 03/03/98 لغایت پنجشنبه 08/03/98

پایان کلاس ها

پنجشنبه22/03/98

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 24/03/98 لغایت دوشنبه 09/04/98

امتحانات عمومی

دوشنبه 26/03/99، دوشنبه 02/04/99 و دوشنبه 09/04/99

 

حوزه آموزش دانشگاه

 

آدرس کوتاه :