دکتر محمد مهدی جباری ، عضو هیات رئیسه و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دکتر محمد مهدی جباری ، عضو هیات رئیسه و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


سوابق تحصیلی

 • دوره دکتری: علوم و تحقیقات تهران
 • دوره کارشناسی ارشد: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز(رتبه اول)
 • دوره کارشناسی: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز (رتبه اول)

 

سوابق اجرایی و کاری

 • مدیر اجرایی پروژه های ملی شرکت ملی نفت ایران ( 1375  الی 1378 )
 • مدیر امور پژوهشی و معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ( 1379 الی 1384 )
 • معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس (1384  الی 1387 )
 • معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات فارس ( 1384  الی 1393 )
 • عضو کمیته مرکزی مسابقات و جشنواره های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( 1388 تا کنون )
 • عضو کمیته توسعه شبکه های آزمایشگاهی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( 1393 تا کنون )
 • عضو کمیته تخصصی خرید تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( 1393 تا کنون )
 • رییس کمیته تخصصی بررسی اختراعات گروه عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( 1393 تا کنون )
 • عضو کمیته مرکزی و داور مسابقات ملی بتن به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی ( 1389 تا کنون )
 • عضو کمیته های متفرقه سازمان مرکزی از جمله کمیته انتخاب پژوهشگران برتر، شورای مشورتی و ...
 • عضو کمیته تخصصی پژوهشی منطقه یک و استان فارس ( 1382 الی 1393 )
 • عضو کمیته انتشارات منطقه یک و استان فارس ( 1390  الی 1393 )
 • عضو کمیته کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی منطقه یک و استان فارس ( 1390 الی 1393 )
 • عضو کمیته آینده پژوهی منطقه یک و استان فارس ( 1393 الی 1394 )
 • دبیر و رئیس کمیته اجرایی چهارمین جشنواره بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران ( 1393 )
 • عضو شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران ( 1394 )
 • دبیر و رئیس کمیته اجرایی سلسله همایش نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری ( 1383 )
 • دبیر و رئیس کمیته اجرایی سلسله همایش چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ( 1388 )
 • دبیر و رئیس کمیته اجرایی کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان ( 1390 )
 • دبیر و رئیس کمیته اجرایی  همایش ملی تحلیل پوششی داده ها ( 1386 )
 • دبیر و رئیس کمیته اجرایی همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی ( 1392 )
 • دبیر و رئیس کمیته اجرایی شش همایش منطقه ای علمی تخصصی ( 1386  الی 1393 )
 • مسوول برگزاری دوره های طرح ضیافت اندیشه اعضای هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات فارس ( 1393 )

 و ...

افتخارات کسب شده

 • رتبه اول دانش آموختگان دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه دولتی تبریز
 • رتبه اول دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه دولتی تبریز
 • معاون پژوهش و فناوری منتخب دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره ملی پژوهشی سال  1391
 • معاون پژوهش و فناوری منتخب دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره ملی پژوهشی سال 1392
 • معاون پژوهش و فناوری منتخب دومین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1393
 • معاون پژوهشی برتر منطقه در دوره های مختلف و پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی سال 1392
 • کسب مقامهای برتر استانی و کشوری در مسابقات قرآنی و فرهنگی دانش آموزی و دانشجویی
 • ثبت  12 مورد اختراع در اداره کل مالکیتهای صنعتی
 • کسب نشان ویژه طلا و تقدیرنامه از طرف رئیس فدراسیون بین المللی مخترعان در سال 1393

و ...

زمینه کاری

 • سازه های هیدرولیکی
 • سدهای خاکی و بتنی
 • کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در مهندسی عمران
 • کاربرد نانو ذرات و روشهای نوین در تکنولوژی بتن
 • ابزار دقیق در مهندسی عمران

سوابق پژوهشی

کتابها

 • سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی
 • برنامه کاری مهندسی ارزش و مدیریت پروژه در فعالیتهای عمرانی
 • نکات مهم در طراحی و بهینه سازی سازه های فولادی

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسی

 • بررسی عوامل موثر در طراحی سرریز خاکی
 • نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصاد محلی و اسناد توسعه ملی
 • عملکرد مصالح ژئوتکستایل با کاربری صافی در مجاورت مصالح زهکش
 • بررسی محدودیتهای کمی و کیفی توسعه بهره برداری از منابع آب دشت زاهدان فسا

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجی

 •   OPTIMUM DESIGN FLEXIBLE COASTAL WALLS AGAINST EARTHQUAKE
 •   CONSIDERING THE INTERACTION OF COASTAL FLEXIBLE SOIL & WALL UNDER THE EARTHQUAKE LOADING
 •   SOIL STRUCTURE INTERACTION EFFECTS ON THE SEISMICBEHAVIOR OFBURIEDPIPLINE
 •   DESIGNING THE POSSIBILITY OF ELIMINATING SHEAR REINFORCEMENTS IN THE
 •   PORTAL'S FUNCTION IN BUILDINGS WITH THE TECHNOLOGY OF FLAT DURABLE INSULATED MOLDS
 • IMPACT OF DROUGT ON QUALITY AND QUANTITY OF WATER RESOURCE OF JAHROM PLAIN

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی

 • بررسی روش های برآورد رسوب و انتخاب روش مناسب محاسباتی
 • بررسی فصلی کیفیت آب آشامیدنی دشت مرودشت با منطق فازی و قطعی
 • بررسی تأثیر حضور سیال، سرعت و شیب لوله در طراحی لرزه ای لوله های مدفون
 • مدلسازی لرزه ای خطوط لوله مدفون با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
 • بررسی تاثیر بازشوها بر رفتار لرزه ای قاب های مرکب با میان قاب های مصالح بنایی
 • نقش باشگاه پژوهشگران جوان در توسعه فعالیتهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • امکان سنجی برگزاری دوره های آموزش مجازی با بررسی موردی واحد علوم وتحقیقات فارس
 • بررسی تعامل آب و فرهنگ در تاریخ
 • بررسی میزان تأثیر معیارهای خاک ،اقلیم و آب دربیابانزایی منطقه پرندک شهرستان زرندبه
 • بررسی تاثیر نسبت ابعادی بر ضریب شکل پذیزی قابهای خمشی فولادی
 • ارزیابی اثر جریان موجی(تناوب) بر ضرائب معادله نفوذ در آبیاری شیاری
 • ارزیابی طرح اختلاط بتن سبک غیر سازه ای و تأثیر آن در توسعه پایدار و اقتصاد خرد و کلان جامعه
 • طرح اختلاط بتن سبک الیاف فلزی تحت اندرکنش فشار و ضربه
 • توسعه پایدار و اثر قابلیت کاهشی ضرائب آئین نامه 2800 با استفاده از سبکدانه آتشفشانی در سازه ها
 • بررسی دلایل تغییرات سطح آب آبخوانهای آبرفتی دشتهای حوضه آبریز مند
 • بررسی عملکرد مختلف ژئوتکستایل در مهندسی عمران
 • بررسی دلایل تغییرات سطح آب آبخوانهای آبرفتی دشتهای حوضه آبریز مند
 • مروری بر مدلهای ریاضی بهره بر داری و مدیریت منابع آب
 • بررسی همگنی منطقه ای شدت خشکسالی هواشناسی در استان فارس
 • برآورد مقاومت اصطکاکی جداره شمع های زیر سدها ، با استفاده از روش تحلیلی شعاعی
 • کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در جلوگیری از تخریب پوشش شیروانی سدهای خاکی
 • مهندسی ارزش و نقش آن در بهبود عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
 • کاربرد مصالح ژئوتکستایل به عنوان فیلتر در ساختمان های آبی
 • طرح بهینه سرریز اطمینان با استفاده از مدل کامپیوتری
 • نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصاد محلی و اسناد توسعه ملی
 • چشم انداز بیست ساله کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ازطریق مقاوم سازی وسبک سازی ابنیه

و ...

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی

Assessment of Water Pollution of Kowsar Dam Reservoi

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار