« بازگشت

هیات جذب استان فارس

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه تکمیل پرونده جهت ارسال به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری دانلود (460.2k)
فرم استعلام صلاحیت عمومی دانلود (200.0k)
فرم پرسشنامه متقاضی حق التدریس دانلود (219.0k)
فرم پرسشنامه متقاضی عضویت و استخدام هیات علمی دانلود (218.5k)