دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 1 - 20 از 2,211 نتیجه
از 111
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه اصول حفاظت 35133306 ارشد ناپیوسته 3524 اسماعیل جعفری نامشخص 97/10/10 - 08:00
آزمایشگاه انجماد فلزات 118 کارشناسی 4495 سیدعلی خسروی فرد باگروه : :00عادی/ 97/10/09 - 09:00
آزمایشگاه اندازه گیری و انرژی سنجی 930437 ارشد ناپیوسته 5265 سامان تشکر نامشخص 97/10/16 - 08:00
آزمایشگاه بررسی های غیر مخرب 109 کارشناسی 4054 امین ربیعی زاده سه شنبه09:30 07:30عادی/ 97/10/11 - 08:00
آزمایشگاه تجزیه فلزات (تجزیه کمی) 930251 کارشناسی 5557 امین ربیعی زاده پنج شنبه10:30 08:30عادی/ 97/10/08 - 12:00
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 126 کلیه 4055 اسماعیل جعفری نامشخص 97/10/10 - 08:00
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 کارشناسی 2655 دارا فاضل دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ نامشخص
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 کارشناسی 2649 دارا فاضل دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ نامشخص
آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات 100004 کارشناسی 2651 دارا فاضل دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 308 کارگاهعادی/ نامشخص
آزمایشگاه ریخته گری 1 129 کارشناسی 4052 نوید حسین آبادی باگروه : :00عادی/ 97/10/08 - 08:00
آزمایشگاه شکل دادن فلزات 101732 کارشناسی 4496 سیدعلی خسروی فرد باگروه : :00عادی/ 97/10/09 - 10:00
آزمایشگاه عملیات حرارتی 138 کارشناسی 4376 اسماعیل جعفری باگروه : :00عادی/ 97/10/08 - 09:00
آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیکهای 2 106863 کارشناسی 5672 نوید حسین آبادی نامشخص 97/10/13 - 08:00
آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیکهای 3 105556 کارشناسی 5673 نوید حسین آبادی نامشخص 97/10/13 - 10:00
استخراج فلزات 2(فلزات غیر آهنی) 206 کارشناسی 5451 نوید حسین آبادی نامشخص 97/10/16 - 08:00
اصول شکل دادن فلزات 108712 کارشناسی ناپیوسته 4563 غلامحسین خلف نامشخص 97/10/20 - 10:30
اقتصاد مهندسی پیشرفته 111701 ارشد ناپیوسته 4679 محمدرضا فیلی زاده نامشخص 97/10/15 - 10:30
اکسیداسیون و خوردگی داغ 105288 ارشد ناپیوسته 3242 امیرحسین یقطین نامشخص 97/10/17 - 10:30
الکترو سرامیک ها 1 100142 کارشناسی 5668 نوید حسین آبادی نامشخص 97/10/15 - 16:00
الکترو سرامیک ها 2 100143 کلیه 5670 نوید حسین آبادی نامشخص 97/10/16 - 10:30
نمایش 1 - 20 از 2,211 نتیجه
از 111