دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 1 - 20 از 2,211 نتیجه
از 111
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
VHDL 930658 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 3191 مجتبی صادقی نامشخص 97/10/22 - 08:00
ابزار دقیق 23120159 کارشناسی گروه مهندسی برق 5407 فرشاد پسران نامشخص 97/10/15 - 08:00
اتوماسیون در تولید 101351 ارشد ناپیوسته 5572 غلامحسین خلف نامشخص 97/10/20 - 08:00
اتوماسیون صنعتی 101353 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 3231 فرشاد پسران نامشخص 97/10/15 - 08:00
اتوماسیون صنعتی 101353 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 5703 فرشاد پسران پنج شنبه17:45 15:00عادی/ 97/10/15 - 08:00
ارتعاشات مکانیکی 200 کارشناسی 2717 یوسف بازرگان لاری شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/15 - 08:00
ارزیابی کار و زمان 104831 کارشناسی 2340 علی تقی زاده سه شنبه16:00 13:00 شماره کلاس 318م1عادی/ 97/10/20 - 08:00
ارزیابی کار و زمان 104831 کارشناسی 2339 علی تقی زاده یکشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 318م1عادی/ 97/10/20 - 08:00
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 3510 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 3512 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 3509 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه اصول حفاظت 35133306 ارشد ناپیوسته 3524 اسماعیل جعفری نامشخص 97/10/10 - 08:00
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3419 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3416 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3413 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3417 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3414 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 کارشناسی گروه مهندسی برق 3536 سیدحسین شمس نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 کارشناسی گروه مهندسی برق 3539 سیدحسین شمس نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 کارشناسی گروه مهندسی برق 3527 سیدحسین شمس نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 2,211 نتیجه
از 111