آزمایشگاه ها و کارگاهها


نام بخش مرتبط سرپرست
آزمایشگاه خواص فیزیکی مواد گروه مهندسی برق
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها گروه مهندسی برق
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات گروه مهندسی برق
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمرها گروه مهندسی پلیمر
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها گروه مهندسی پلیمر
آزمایشگاه کنترل فرآیندها گروه مهندسی برق
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی گروه مهندسی برق
آزمایشگاه معماری و مدار منطقی گروه مهندسی کامپیوتر
آزمایشگاه مقاومت مصالح و هیدرولیک گروه مهندسی برق
آزمایشگاه نفت گروه مهندسی صنایع
کارگاه اتو مکانیک ومولد قدرت گروه مهندسی برق
کارگاه الاستومر گروه مهندسی برق
کارگاه الکترونیک خودرو گروه مهندسی برق
کارگاه برق و فلز کاری گروه مهندسی برق
کارگاه پلاستیک گروه مهندسی برق
کارگاه تراش قطعات خودرو گروه مهندسی برق
کارگاه جوشکاری گروه مهندسی برق
کارگاه ریخته گری گروه مهندسی برق
کارگاه ماشین ابزار و طراحی قالب گروه مهندسی مکانیک
کارگاه های خودرو گروه مهندسی مکانیک
مراکز کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر