زهرا کرمی هرستانی

زهرا کرمی هرستانی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 1 104816 0 سه شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/21 - 10:30 ترم دوم 1395
الکترونیک 1 104816 0 سه شنبه11:30 09:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/21 - 10:30 ترم دوم 1395
الکترونیک نوری 1 104864 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 209عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه15:30 13:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/29 - 08:00 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی برق 1 89105357 0 پنج شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 209عادی/ 96/03/23 - 16:00 ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه