محمد یثربی

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پایگاه داده ها 104550 0 نامشخص 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طراحی سیستمهای شی گرا 106316 0 شنبه14:30 11:45شماره کلاس16م1عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
طراحی صفحات وب 105229 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مهندسی اینترنت 844 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
اصول طراحی پایگاه داده ها 220 0 شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
اصول طراحی پایگاه داده ها 220 0 شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 16م1عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 631 0 یکشنبه10:15 08:15 شماره کلاس 116م1عادی/ 96/03/27 - 16:00 ترم دوم 1395
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 631 0 یکشنبه12:15 10:15 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/27 - 16:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
گرافیک کامپیوتری 1 677 0 شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 17م1عادی/ 96/03/31 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه