علیرضا والی پور

علیرضا والی پور     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 124
پست الکترونیکی: 

 

 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انرژی و توسعه پایدار 23248153 0 یکشنبه12:30 09:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه ریزی و کنترل پروژه 1112 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
تکنولوژی بتن 112005 0 یکشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
حقوق ساخت 1120 0 چهار شنبه16:00 14:00شماره کلاس110عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
روشهای مدل کردن ساخت 1118 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
ماشین آلات ساختمانی در راهسازی 686 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 115عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
مدیریت و مقررات پیمان 1111 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه ریزی و کنترل پروژه 1112 0 چهار شنبه19:30 16:30شماره کلاس119عادی/ 96/03/30 - 08:00 ترم دوم 1395
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 560 0 سه شنبه17:00 15:00 شماره کلاس 116عادی/ 96/03/18 - 08:00 ترم دوم 1395
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 560 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 116عادی/ 96/03/18 - 08:00 ترم دوم 1395
مدیریت استراتژیک پروژه 1132 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/29 - 08:00 ترم دوم 1395
مدیریت ریسک پروژه 1113 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
مدیریت ریسک پروژه 1113 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه