بهزاد وافری

بهزاد وافری     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال جرم 257 0 شنبه09:00 07:30شماره کلاس318عادی/دوشنبه09:00 07:30شماره کلاس318عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
انتقال جرم 257 0 شنبه11:00 09:30شماره کلاس317عادی/دوشنبه11:00 09:30شماره کلاس317عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 320عادی/ 95/03/28 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه