امین طوسی

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
زبان تخصصی نرم افزار 109887 0 یکشنبه13:15 10:30شماره کلاس118م1عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی نرم افزار 109887 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
محیطهای چند رسانه ای 104973 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
زبان تخصصی نرم افزار 109887 0 سه شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 95/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
طراحی الگوریتمها 103367 0 سه شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/30 - 10:30 ترم دوم 1395
طراحی الگوریتم ها 632 0 یکشنبه16:30 13:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/30 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
محیطهای چند رسانه ای 104973 0 شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 17م1عادی/ 96/03/27 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه