صدیقه  طاهری

صدیقه طاهری     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 دوشنبه10:15 07:30شماره کلاس17م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 15م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 15م1عادی/یکشنبه11:30 10:15 شماره کلاس 116م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 سه شنبه16:00 13:00 شماره کلاس 15م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه