علی  تقی زاده

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی 249 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 318م1عادی/پنج شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 318م1عادی/ 96/03/18 - 08:00 ترم دوم 1395
اقتصاد مهندسی 249 0 یکشنبه18:00 16:30 شماره کلاس 318م1عادی/سه شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 318م1عادی/ 96/03/18 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه