محمدامین  شایگان

محمدامین شایگان     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09173144102
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 930005 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
تصویر پردازی رقمی 110837 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 20 م1عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مدار های منطقی 739 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
مدار های منطقی 739 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
مدار های منطقی 739 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تصویر پردازی رقمی 110837 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/29 - 10:30 ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه09:30 07:30شماره کلاس118م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه12:15 10:15شماره کلاس118م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مدار های منطقی 739 0 شنبه09:00 07:30شماره کلاس120م1عادی/دوشنبه09:00 07:30شماره کلاس118م1عادی/ 96/03/28 - 10:30 ترم دوم 1395
مدار های منطقی 739 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 118م1عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/28 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه