مهدی شریف

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه رنگ 930182 0 نامشخص 98/10/15 - ترم اول 1397
تکنولوژی تولید پینت 101505 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
تکنولوژی کامپوزیتها 107462 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
روشهای اندازه گیری کمیتهای مهندسی 101399 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص 98/04/15 - ترم اول 1397
شیمی آلی 2 602 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی 1 101527 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا 101504 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
کارآموزی رنگ 930183 0 نامشخص 98/04/15 - ترم اول 1397
کارگاه پلاستیک 103569 0 دوشنبه13:00 11:15عادی/ 97/10/11 - 10:30 ترم اول 1397
مهندسی پلاستیک 106377 0 دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
وسایل اندازه گیری مشخصات ملکولی پلیمر ها 102146 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه کنترل فرآیندها 101450 0 نامشخص 96/03/10 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه کنترل فرآیندها 101450 0 نامشخص 96/03/10 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 دوشنبه11:00 09:15عادی/ 96/03/09 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 دوشنبه09:15 07:30عادی/ 96/03/09 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 دوشنبه12:45 11:00عادی/ 96/03/09 - 10:00 ترم دوم 1395
کارگاه پلاستیک 103569 0 چهار شنبه13:00 11:00عادی/ 96/03/10 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه