لیلا شهریاری

لیلا شهریاری     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 101879 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 560 0 دوشنبه09:30 07:30 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 560 0 دوشنبه11:30 09:30 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
سازه های چوبی 561 0 یکشنبه18:30 16:30 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
سازه های چوبی 561 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 766 0 یکشنبه16:30 14:30 شماره کلاس 120عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها 796 0 دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها 796 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/19 - 13:30 ترم اول 1397
بهینه سازی سازه ها 303 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 120عادی/ 96/03/28 - 08:00 ترم دوم 1395
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 1 112007 0 یکشنبه10:30 09:00شماره کلاس118عادی/سه شنبه10:30 09:00شماره کلاس116عادی/ 96/03/18 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 1 112007 0 یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 118عادی/سه شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 116عادی/ 96/03/18 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 1 112007 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 118عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 116عادی/ 96/03/18 - 10:30 ترم دوم 1395
روش اجزاء محدود 101879 0 چهار شنبه19:30 16:30شماره کلاس118عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مدیریت ماشین آلات 1116 0 چهار شنبه10:30 07:30شماره کلاس118عادی/ 96/03/29 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه