غلامرضا ستوده

غلامرضا ستوده     (EN Page)

مربی
شماره تماس: ۰۹۱۷۳۰۷۶۱۷۳
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایگاه داده پیشرفته 319 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
پردازش موازی 110835 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 218م1عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
سیستم عامل 102501 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی اقتصاد مهندسی 1137 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیتری 740 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 119م1عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
پردازش موازی 110835 0 پنج شنبه16:29 13:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/22 - 10:30 ترم دوم 1395
پردازش موازی 110835 0 پنج شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/22 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 پنج شنبه09:30 07:30شماره کلاس118م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه15:30 13:30شماره کلاس120م1عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
طراحی زبانهای برنامه سازی 930009 0 سه شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 96/03/20 - 08:00 ترم دوم 1395
فرآیندهای تصادفی 656 0 چهار شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/22 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه