وحید صفاری

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیاده سازی سیستم پایگاه داده 930014 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی داده کاوی 930015 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مهندسی نرم افزار 102342 0 نامشخص 97/10/25 - 16:00 ترم اول 1397
پیاده سازی سیستم پایگاه داده 930014 0 دوشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/23 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 96/03/23 - 16:00 ترم دوم 1395
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 15م1عادی/ 96/03/23 - 16:00 ترم دوم 1395
مهندسی نرم افزار 2 828 0 دوشنبه16:30 13:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/29 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه