مجتبی صادقی

مجتبی صادقی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
VHDL 930658 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
VHDL 930658 0 پنج شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریزپردازنده پیشرفته 930468 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/23 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته در مهندسی برق 3 104808 0 پنج شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
مدارهای مجتمع نوری 930123 0 پنج شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 209م1عادی/ 96/03/27 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه