مجتبی صادقی
  • مجتبی صادقی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
VHDL 930658 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مباحث ویژه 1 103573 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
مدارهای ASIC/FPGA 930492 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
مدارهای مخابراتی 738 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
VHDL 930658 0 پنج شنبه19:30 16:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
VHDL 930658 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ریزپردازنده پیشرفته 930468 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/23 - 10:30 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته در مهندسی برق 3 104808 0 پنج شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 315م1عادی/ 96/03/17 - 08:00 ترم دوم 1395
مدارهای مجتمع نوری 930123 0 پنج شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 209م1عادی/ 96/03/27 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه